H.M. Konungens tal vid överlämnade av fana till Amfibieregementet

Berga

(Det talade ordet gäller)

Anställda vid Amfibieregementet!

Ni representerar en viktig specialkompetens i Försvarsmakten.

Förbandet har med olika vapensystem förmågan att verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften, och kan därmed utöva kontroll över kustområden.

Utbildningen här på Amfibieregementet kännetecknas av stor flexibilitet och spänner över ett stort område. Personalen skall kunna hantera en mångfald av uppgifter inom krishantering i skiftande miljöer, nationellt såväl som internationellt.

Sammanhållningen inom regementet och allas vilja att lösa sina uppgifter på bästa vis är ett kännetecken för Amfibieregementet. Det är därför särskilt hedrande att få lämna över denna fana till er.

Regementsfanan bidrar till identitet, men förpliktigar också. Identiteten som förband blir tydligare och utvecklar känslan av stolthet att höra till regementet. Förpliktelsen innebär att du som soldat, officer och medarbetare, i alla lägen gör ditt yttersta för att slå vakt om de grundvärderingar som Sveriges rike och Försvarsmakten vilar på. Jag önskar er lycka till i ert fortsatta arbete.

Jag kommer nu att tilldela Amfibieregementet den fastställda fanan.

Ni skall i alla skiften ära och hedra den.