H.M. Konungens tal vid seminarium med anledning av Fryshusets gåva till 70-årsdag

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Drottningen,

Ambassadören,

Landshövdingen,

Stipendiater,

Mina damer och herrar.

Ett framgångsrikt samhälle är ett samhälle där vi arbetar tillsammans. Där vi lyssnar på varandra och lär av varandras erfarenheter. Och det är precis vad vi har gjort här i dag.

Jag vill tacka Fryshuset för dagens seminarier. Ni ungdomar har ju en bit kvar till 70. Men jag kan avslöja, att när man kommer upp i min ålder så brukar man inte önska sig så mycket nya prylar. Desto gladare blir man för nya kunskaper och insikter. Och det har vi verkligen fått i dag. Inte minst tack vare de fantastiska ungdomar som har medverkat. Ett stort tack till er!

Jag vill också tacka för möjligheten att i dag dela ut stipendier från Anders Carlbergs minnesfond. Anders Carlberg hade en ovanlig förmåga att samla aktörer från olika håll. Att arbeta med både självförtroende och ödmjukhet. Och han valde alltid – utan undantag – att fokusera på det positiva och hoppfulla. Den andan har präglat Fryshuset ända från starten 1984, och bidragit till att verksamheten står stark än i dag.

Tillsammans med Drottningen har jag följt Fryshusets arbete under många år. Det har varit en imponerande resa: från en baskethall i Norra Hammarbyhamnen till en rikstäckande rörelse för unga människors utveckling.

Dagens seminarier har bland annat tagit upp de utmaningar som finns med utsatta bostadsområden. Det finns i dag ett stort behov av att stärka människors känsla av samhörighet. Ska vi klara det, måste vi ta vara på all den kompetens som finns i vårt land. Hos olika individer och i olika sektorer av samhället.

Ni härinne – ungdomar och vuxna – representerar ett enormt kunskapskapital. I det här rummet finns starka personliga nätverk, internationell utblick och många hundra år av samlad erfarenhet. Här finns alla förutsättningar att bygga vidare på de framgångar som Fryshuset har nått.

Jag ser fram emot att fortsätta följa ert arbete - för och tillsammans med unga.

Återigen, tack!