H.M. Drottningens tal vid ”Öppet Hus”

Karolinska institutet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Det är med stor glädje jag inleder denna eftermiddag här i Aula Medica.

En dag då vi firar att Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum fyller 30 år!

Vi lever i ett åldrande samhälle. I takt med att välståndet ökar och mediciner blir mer effektiva, blir vi allt fler som lever allt längre. Detta är en mycket glädjande utveckling! Men den ställer oss också inför nya utmaningar. Som individer, som anhöriga, och som samhälle.

I ett samhälle med allt fler gamla kommer många att leva länge som friska. Andra kommer att leva med en eller flera sjukdomar. Många kommer att vara anhöriga till någon som är sjuklig. Och de samhällsekonomiska konsekvenserna av en förändrad demografi kommer vi alla att behöva förhålla oss till.

Därför är det av största vikt att vi nu fortsätter den positiva utvecklingen mot bättre hälsa och livskvalitet för äldre – och mot en ännu bättre sjukvård och äldreomsorg. Vi behöver mer forskning, mer kunskap. Och, inte minst, att denna kunskap får en praktisk tillämpning ute i samhället.

Det finns också goda möjligheter för Sverige att dela med sig av denna kunskap till andra länder. Hans Majestät och jag besökte nyligen Tyskland. Den tyska demografiska situationen liknar i mångt och mycket den svenska. Därför finns där ett stort intresse för innovativa lösningar inom sjukvård och äldreomsorg. Ett kunskapsområde där det glädjande nog finns många goda svenska exempel att lära av!

Via stiftelsen Äldrecentrum, som drivs i samarbete mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad, har mycket kunskap vuxit fram genom åren. Kunskap om vården och omsorgen, om vad som fungerar och inte fungerar. Detta har beskrivits av ett stort antal duktiga forskare och utredare.

Via Aging Research Center bedrivs vetenskaplig forskning med huvudmännen Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Genom denna viktiga forskning har kunskap om åldrande och om demenssjukdom fått stor spridning i Sverige och i världen.

Många är nu också de forskare som doktorerat inom äldreområdet i Äldreforskningens Hus. Flera av dem kommer från andra länder, som står inför samma utmaningar som vi.

För åtta år sedan var jag på plats i Äldreforskningens Hus för att inviga Svenskt Demenscentrum - vårt första svenska nationella kompetenscenter för demensfrågor. Uppdraget var då, och är fortfarande, att samla, strukturera och sprida kunskap om demens. Målet är ett demensvänligt samhälle.

Dessa olika verksamheter som jag har nämnt har alla bidragit till att vi idag vet betydligt mer om äldres hälsa och livskvalitet än vad vi gjorde för bara några årtionden sedan.

Till alla här idag vill jag uttrycka mitt tack för att ni valt att forska inom detta viktiga område. Jag hoppas att ni fortsätter. För vi behöver ännu mer kunskap och ännu mer samarbete mellan olika discipliner och huvudmän. Vi behöver vara trygga i att vi lever i ett samhälle som tål att åldras i.

Jag vill avsluta med att åter gratulera Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum till 30 viktiga år - och hoppas på många fler!

Jag önskar också lycka till med fortsatt arbete med forskning och utveckling i hela Äldreforskningens Hus!

Tack.