H.M. Drottningens tal vid invigningen av utställningen på Bikini Berlin

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Tack för att jag har fått möjligheten att säga några ord till er vid invigningen av utställningen Everything You Can Imagine Is Real. Jag har precis tittat på de fantastiska kreationerna, det gedigna hantverket och de underbara skulpturerna. Det är enligt min mening värdefullt att hållbarhet, som är utställningens viktiga budskap, idag också är temat för detta seminarium. Både Sverige och Tyskland har en gammal och stolt textiltradition. Det genuina hantverkskunnandet och hantverksskickligheten lever och vidareutvecklas vid högskolorna och universiteten i våra länder, men även tack vare intresset från svenska och tyska textil- och modeföretag.

Idag är svensk och tysk modedesign en betydelsefull exportprodukt, och det ska vi vara stolta över.

Med det växande intresset för mode ökar även våra kunskaper om hur vi kan utveckla nya klimatsmarta material samt tillverkningsmetoder som är mindre belastande för klimatet på vår jord. Vi måste bannlysa giftiga kemikalier i våra tyger, och vi måste minska den vattenmängd som används vid tillverkningen av textilierna. Det är vårt ansvar gentemot kommande generationer.

Att våra företag lägger allt större vikt vid att skapa så hållbara produkter som möjligt är glädjande och viktigt. Och det är mycket intressant att man inom forskningen söker efter nya och miljövänligare sätt att tillverka kläder på. Om vi kan finna alternativ till den traditionella produktionen och konsumtionen av mode, kan vi gemensamt bidra stort till en global utveckling som är hållbar på lång sikt.

Ingen kan göra allt, men var och en av oss kan göra lite grand. Det stora återspeglas i det lilla. Jag skulle önska att vi kunde lämna köp- och släng-samhället i traditionell mening. Föreställ er att vi alla som handlar – och vi är många – vore bättre på att återvinna och återanvända våra kläder eller som jag att använda dem oftare. Det skulle kännas bra.

Jag önskar er alla en intressant och givande eftermiddag.

Tack så mycket!