H.M. Drottningens tal vid Maria Ungdoms 50-årsjubileum i Landstingshuset

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Det är med stor glädje och tacksamhet som jag kommit hit idag för att få vara med och fira Maria Ungdoms 50-årsjubileum.

Maria Ungdom har i alla dessa år hjälpt ungdomar som har problem med alkohol och droger. Många av dem mår också psykiskt dåligt. Även här har Maria Ungdom gjort en betydande insats.

Synen på alkohol och narkotika, liksom på beroendevårdens form och innehåll, har alltid avspeglat rådande strukturer och uppfattningar i samhället. Maria Ungdom har alltid erbjudit hjälp utifrån ungdomarnas egna behov och förutsättningar.

Det är uppenbart att verksamheten fyller ett mycket stort behov, och att den har ett stort förtroende bland allmänheten, både hos ungdomar och hos deras föräldrar. Bara under 2015 sökte cirka 4500 ungdomar hjälp på någon av Maria Ungdoms olika verksamheter.

En viktig del av arbetet är att erbjuda råd och stöd även till föräldrar och kamrater. Som vän ska man inte behöva vara ensam med sin oro eller sina tankar och som tonårsförälder kan det vara tufft att både ställa krav och hålla på gränser.

Att uppfostra och vägleda en tonåring till att bli en vuxen person är en stor och ansvarsfullt uppgift. Ibland kan det kännas som om situationen inte går att förändra, men det är aldrig för tidigt eller för sent att söka hjälp. Det är viktigt att tänka framåt.

De flesta som testar droger gör det bara en kort period. Men det ska ändå alltid tas på allvar eftersom man inte vet på förhand vilka som fortsätter.

När jag startade organisationen Mentor för 20 år sedan var det just tanken på att förändringar är möjliga som inspirerade mig. Det förebyggande arbete som organisationen Mentor gör har stärkt och stöttat tusentals ungdomar och föräldrar. Ungdomar kan vända sig till Mentor för att få en vuxen ”Mentor” att prata med och föräldrar kan få råd och stöd via kurser och seminarier.

I Sverige finns det cirka 400 000 barn som har en förälder med riskbruk eller skadligt bruk av alkohol eller narkotika. Det betyder att det uppskattningsvis kan finnas upp till 4-5 elever i varje klass som oroar sig över att deras föräldrar dricker för mycket alkohol eller använder droger.

Det är i svårigheterna som möjligheterna finns. Utan de fantastiska och engagerade medarbetarna inom Maria Ungdom hade inte verksamheten varit möjlig. Ungdomarna är vår framtid. Vi måste alla göra vad vi kan för att ge dem hopp och framtidstro. Låt oss tillsammans fortsätta detta viktiga arbete!

Stort tack!

Till toppen