H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur

Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Vad roligt att se så många naturintresserade här idag. Utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur känns viktigare än någonsin. Fler och fler får glädjande nog upp ögonen för naturen och dess överlevnad.

I naturen är det inte konstigt att enskilda individer klarar sig bättre eller sämre. Det är spelets regler. När vi ser att hela djurarter håller på att försvinna, för att vi inte har kunnat trygga deras livsmiljöer: Ja, då är någonting väldigt fel.

Och då gäller det att se upp så att inte förlusterna blir definitiva. Som Naturskyddsföreningen sagt: Om vi utrotar pilgrimsfalken kan vi inte konstruera en ny.

Så mycket klokare då att satsa på förebyggande naturvård, och att minska människans påverkan så att arterna inte drabbas av svårigheter.

Det är mycket roligare att konstatera att just pilgrimsfalken har kommit tillbaka på ett fantastiskt sätt. Detta tillsammans med havsörnen och flera andra arter. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som har gett resultat.

Samtidigt har andra arter fått det allt svårare. Så det saknas inte utmaningar framöver.

Jag har själv alltid haft ett stort intresse för foto. Och jag har haft förmånen att vistas i regnskogen och andra spännande miljöer med en riktigt bra lärare – Mattias Klum.

Nu är jag ingen professionell naturfotograf. Men jag har lärt mig tillräckligt för att uppskatta bra bilder. Och att förstå vilken kraft de kan ha. Starka bilder av hotade djur kan gå rakt in i hjärtat. De kan mana till handling på ett särskilt sätt som få skrivna texter klarar. För som vi alla vet: en bild säger mer än tusen ord.

I dag inviger vi utställningen Vinnare och förlorare i svensk natur. Och vi gör det med den starka förhoppningen att bilderna ska bidra till att förlorarna blir färre – och vinnarna fler.

Som min far uttryckte det i förordet till Naturfotografernas första bok 1985: "Nog måste allt detta få bestå och vara ett självklart arv från generation till generation, i all framtid."

Det är ord som vi alla kan skriva under på.

Härmed förklarar jag utställningen invigd!

Till toppen