H.M. Konungens tal vid Stenhammardagen

Stenhammar

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Stenhammar!

Drottningen och jag är just hemkomna från ett intressant och givande statsbesök i Bhutan. Ett litet land mellan Indien och Kina. Många känner inte ens till landet. Men Sverige och Bhutan har liknande naturförhållanden. Till exempel skogen. Bhutans skogar tar årligen upp över sex miljoner ton koldioxid ur luften, vilket är fyra gånger mer än landet släpper ut. Båda länderna har ett omfattande miljöengagemang och stort intresse för hållbarhetsfrågor.

Ett minne från Bhutan är synen av den enskilde jordbrukaren som plöjde med oxen på sin jordtäppa. Det ger mig en ödmjuk påminnelse om vår bakgrund och vad jordbruksnäringen betyder.

Att ha en plats att höra hemma på och vårda. Det betyder mycket för de flesta av oss. För bonden i Bhutan också. För mig personligen är Stenhammar en sådan plats. Och den årliga Stenhammardagen har blivit en kär tradition för mig och för medarbetarna här på godset.

Det betyder mycket att få samlas såhär varje år. För att diskutera aktuella frågor inom jordbruksutveckling, och ta del av de senaste forskningsrönen.

Det är ju dessutom en ovanligt vacker plats att mötas på – detta sörmländska landskap med sina ekbackar och böljande ängar.

Det måste vi ta hand om! De ståtliga djuren, som går och betar fritt härute, de gör faktiskt en viktig insats för att hålla landskapet öppet.

Men, det finns många olika hänsyn att ta. Betesdriften och den vilda faunan både samspelar och konkurrerar. Den frågan ser jag fram emot att diskutera senare i dag under vår exkursion.

Att djuren ska må bra är en ledstjärna för verksamheten här på Stenhammar. Och det är också något som utmärker svensk djurhållning överlag. Jag vill också lyfta fram att våra naturbetesmarker och ängar som producerar grönt ensilage innebär att svensk köttproduktion har lägre klimatpåverkan i den internationella jämförelsen.

I år är det 30 år sedan Sverige förbjöd att ge antibiotika till djur annat än i rent medicinskt syfte. En fråga som är extra aktuell nu, när bakterier som är resistenta mot antibiotika hotar folkhälsan globalt. Något för var och en att tänka på när man står och väljer middagen vid köttdisken!

En annan aktuell fråga är vattenförbrukningen. Grundvattnets nivåer är just nu historiskt låga på flera håll i Sverige. Då känns det bra att veta att svensk produktion av nötkött är mycket vatteneffektiv om man åter jämför internationellt.

Detta eftersom djuren som regel utfodras med svenska grödor, som inte behöver konstbevattnas. Det kan man glädjas åt när det regnar!

Nu ser jag fram emot givande diskussioner om förutsättningarna för en fortsatt livskraftig svensk produktion av nötkött.

Personalen här på Stenhammar gör storartade insatser för att ta hand om både djur och marker. Det vill jag gärna passa på att tacka för. Ni har all anledning att vara stolta över ert arbete!

En annan trevlig nyhet är ju att vi i år har fått en hertig av Södermanland, i lilla prins Alexander! Jag hoppas att också han i framtiden ska känna att han hör hemma här. Precis som hans far och farfar gör.

Med det vill jag återigen hälsa er varmt välkomna till Stenhammardagen!