H.M. Konungens jultal 2015

Stockholm slott

(Det talade ordet gäller)

Kära svenskar, hemma och utomlands. Alla i Sverige!

Tillsammans med min familj vill jag tillönska er alla en god fortsättning på julen. För många av oss är kanske julen i år lite extra efterlängtad.

Det har inte undgått någon att det har varit ett år då Sverige och det svenska samhället har prövats. Oron i världen har kommit oss nära på ett sätt som vi inte har upplevt på mycket länge i vårt land. Vi bör ta vara på möjligheten att nu under helgen stanna upp en stund. Att ta oss tid att tänka igenom det år som gått och kanske formulera våra förhoppningar för det år som ligger framför oss.

Det är 60 miljoner människor i världen som befinner sig på flykt. En del av dem har kommit för att söka skydd och en framtid för sig och sina barn här i Sverige. Vår vilja att hjälpa människor är mycket stark. Det görs stora och viktiga insatser för dem som söker skydd och trygghet.

I höstas träffade jag flera ungdomar på ett asylboende utanför Östersund och jag möttes av entusiasm och en stark strävan att lyckas och göra gott i det nya landet.

Tillsammans med Drottningen besökte jag också för en tid sedan Kronanskolan i Trollhättan. En alldeles vanlig svensk grundskola med basketkorgar på skolgården och ordet ”välkommen” målat i stora gula bokstäver vid ingången. Det hade kunnat vara var som helst i Sverige om det inte varit för det fruktansvärda våldsdåd som några veckor tidigare drabbade just den här skolan. På fritidsgården brann ljus till minne av offren.

Mitt i sorgen och förstämningen var det fint att se hur personalen arbetade för att lotsa eleverna tillbaka. Tillbaka till vardagen och den trygghet som är så värdefull, för barn såväl som för vuxna.

Och i november förlorade 130 unga människor sina liv i en serie samordnade terrorattacker i Paris. Attackerna berörde oss alla starkt. Och de påminde oss om hur sårbara vi är. Den öppenhet och tillit som hittills har präglat vårt samhälle kan inte alltid tas för given. Inte heller här i Sverige. Vi måste vårda och stå upp för dessa värden.

Ja, det finns mörker och oro i vår tid. Men inte minst därför är det så viktigt att också ta fasta på alla ljuspunkter och påminna varandra om att vi har goda skäl till att känna hopp och tillförsikt inför framtiden.

Som Sveriges statschef besöker jag många platser i Sverige och utanför landets gränser och träffar människor i olika delar av samhället.

Under året som gått har jag till exempel besökt flera myndigheter som arbetar för att stärka vår beredskap för olyckor och kriser. Jag har bland annat sett en del av det viktiga arbete som görs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och vid SOS Alarm. Ett arbete som är särskilt aktuellt i dag. Det är också intressant att se hur internationellt samarbete leder till ett ömsesidigt utbyte. Svenskt kunnande kan rädda liv i andra länder och vi, i vår tur, får möjlighet att lära av andras kunskaper och erfarenheter.

Under året har jag också träffat många duktiga svenska företagare som skapar nya arbetstillfällen, inte minst genom miljöinriktade innovationer. Människorna bakom de här företagen har de mest skiftande bakgrunder. De kan komma från Västerås, från Gnosjö eller från Pakistan. Men de har några avgörande saker gemensamt: de har en idé, och de är inriktade på att arbeta hårt för att förverkliga den. Idéerna, och den sanna viljan och drivkraften de besitter, kommer i framtiden att komma oss alla till del.

Det är inspirerande att genom dessa möten och besök få inblick i en del av det som görs för att Sverige inte bara ska fungera, utan också utvecklas vidare. Också i tider av påfrestningar och förändringar.

En av de senaste resorna i år gick till Paris och FN:s stora klimatmöte. Jag var där när mötet öppnade. Det fanns en stark känsla av optimism i luften. Men också av allvar och beslutsamhet.

Världens länder har samarbetat kring en av våra största framtidsfrågor. Vi har nu ett gemensamt mål att bromsa den globala uppvärmningen. Det finns ett historiskt avtal på plats; världens första globala klimatavtal. Det är glädjande och det väcker hopp också inför kommande utmaningar. Jag är stolt över att kunna säga att Sverige kommer att vara en kraft att räkna med i det fortsatta arbetet för en hållbar framtid.

Det var för övrigt också i Paris som Alfred Nobel för 120 år sedan skrev det testamente som lade grunden för Nobelpriset. I år var det extra hedrande att få dela ut priset i kemi till en pristagare med svensk bakgrund. Tomas Lindahl startade sin forskarbana här i Sverige och tillsammans med kollegor har han lagt en viktig grund för bland annat utvecklingen av nya cancerbehandlingar.

Vår tids stora frågor ställer oss ibland inför svåra avväganden. Som land och som enskilda människor. Det är inte alltid lätt att veta vad som är rätt väg framåt.

Min önskan är att vi som nation tar vårt gemensamma ansvar att bidra till konstruktiva lösningar på framtidens utmaningar. Men också att vi tar ansvar som människor, att vi visar varandra respekt och omtanke. Och vårt ansvar som vuxna är att förmedla trygghet hopp och framtidstro till våra barn och barnbarn.

På det mer personliga planet är Drottningen och jag mycket glada över att Kronprinsessan och Prins Daniel väntar sitt andra barn. Vi gläder oss också åt att Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia ska bli föräldrar och att vi därmed blir farmor och farfar för första gången.

Låt mig, i detta sammanhang passa på att tacka för alla lyckönskningar under året, både i samband med Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias bröllop och vid Prins Nicolas födelse. Era varma ord och välgångsönskningar betyder mycket för oss alla i familjen.

Avslutningsvis vill jag tacka er som är verksamma i det svenska föreningslivet. Jag tror att breda nätverk av engagerade människor är en stor tillgång för vårt land. Inte minst när det gäller att ta hand om våra unga och att hjälpa nya svenskar in i vår gemenskap. Jag vill rikta en särskild uppmuntran inför det nya året till er som ger av er tid till andra. Ni behövs!

Med detta vill jag avsluta denna julhälsning från Stockholms slott. Jag och min familj vill återigen önska er alla en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År 2016!