H.M. Konungens invigningstal vid Oskarshamns kraftvärmeverk

Oskarshamn

(Det talade ordet gäller)

H.K.H. Kronprinsessan,

Herr Landshövding,

Mina damer och herrar,

Hållbarhet diskuteras numera över hela världen. Det tycker jag är bra, det har varit en viktig fråga för mig under lång tid. Den är dessutom särskilt aktuell inför det stora klimatmötet i Paris senare i år. Vi är många som hoppas på avgörande framsteg där.

En av de viktigaste utmaningarna för att bygga ett hållbart samhälle gäller energin.

För energi är ju något vi alla behöver. Från det lilla hushållet till det stora industriföretaget. Från sjukvården till kollektivtrafiken.

Vi måste kunna lita på att energin finns där när vi behöver den. Den måste vara tillgänglig för alla. Och den måste produceras på ett hållbart sätt. Därför är det extra roligt med den biobränsleeldade kraftvärmeanläggning som vi har framför oss idag.

Här kommer både värme och el att produceras med hjälp av restprodukter från den lokala skogsindustrin. Värdefullt material, som annars hade gått till spillo. Det tycker jag är ett bra och hoppingivande exempel på hur vi kan hushålla med jordens resurser.

Med det här projektet visar Oskarshamn Energi att det går att framställa förnyelsebar energi med hög leveranssäkerhet och till en rimlig kostnad. Och var kan en anläggning som denna passa bättre än i Oskarshamn – ”Kommunen med Energi”..!

Med de orden förklarar jag Oskarshamns kraftvärmeanläggning invigd!