H.M. Drottningens tal vid Childhood Spring Award Dinner

Confidencen, Ulriksdal

(Det talade ordet gäller)

För mindre än en månad sedan hade Prinsessan Madeleine och jag förmånen att besöka Vatikanen och diskutera de frågor som ligger oss närmast om hjärtat med påve Franciskus och andra högt uppsatta företrädare för den katolska kyrkan. Seminariet ”Trafficking with a Special Focus on Children” organiserades av den Påvliga Vetenskapsakademien” för att öka medvetenheten om handeln med barn. Vatikanens engagemang i dessa frågor har ett otroligt viktigt signalvärde för många utsatta barn och unga och för alla de eldsjälar som dagligen arbetar med detta, utan strålkastarljus.

Det som är fantastiskt att tänka på är, att samtidigt som mötet i Vatikanen hölls fortsatte Childhoods partnerorganisationer runt om i världen med sitt handfasta stöd direkt till de allra mest utsatta.

Organisationen One Skys unga psykologer tar sig fram på leriga bergsvägar för att söka upp svårtillgängliga, isolerade byar i Thailand där utsatta familjer för första gången får hjälp att reda ut sina problem. Vår sydafrikanska partner Ekupholeni öppnar dörrarna till sin enkla container prydd av en stor, färgglad målning av en elefant där de håller stödgrupper för förskolebarn som utsatts för sexuella övergrepp. Där får barnen både tillfälle att leka men också att prata med vuxna som förstår och kan hjälpa. Organisationen Maskrosbarn är i full färd med att planera sommarens läger där svenska barn som växt upp med missbrukande föräldrar får några bekymmerslösa veckor där de möter andra barn i samma situation.

Prinsessan Madeleine och jag besöker regelbundet projekt som Childhood stödjer och vi är då väldigt måna om att alltid träffa de barn och ungdomar som projekten arbetar med för att lyssna till vad de har att säga. Det ger oss en fantastisk möjlighet att vara en länk mellan de yttersta gräsrötterna och de världsledare som vi ofta träffar. På så sätt kan vi både arbeta för långsiktiga förändringar men också hjälpa de barn som inte kan vänta. Deras barndom är här och nu och även små förändringar kan göra så otroligt stor skillnad.

Childhoods styrka är att vi ger möjlighet till de hundratals eldsjälar i olika länder som vill göra skillnad för barn som far illa att utveckla och nå ut med sin verksamhet. Childhoods arbete handlar inte om att vi själva ska rädda barn runt om i världen. Vi vet att det finns så många otroligt kompetenta organisationer och personer i Kambodja, i Moldavien och i Kina som bättre än vi känner till de utmaningar som finns i det landet och som är bäst lämpade till detta arbete. De kan språket, förstår de kulturella koderna och inte minst, de finns kvar under en lång tid. Det är dem Childhood samarbetar med för att förebygga att barn far illa.

Med finansiering från Childhood och med uppmuntran och engagemang från Childhoods handläggare eller andra duktiga personer i vårt nätverk kan dessa organisationer växa och nå ännu fler barn och göra ännu bättre arbete.

Tack vare Kerstin och Gunnel Rylanders generösa donation kan Childhood möjliggöra utbyte av erfarenheter mellan organisationer som annars skulle arbeta isolerat. Nu får de tillfälle att besöka och lära av systerorganisationer i andra länder. Hur betydelsefullt den typen av stöd är hörde vi nyss när Britta berättade om One Sky och Sixtyonethree.

Childhoods arbete skulle inte vara möjligt utan det överväldigande stöd vi får från företag, stiftelser och privatpersoner som Kerstin och Gunnel Rylander och ni andra som finns med oss här i kväll. Tack vare er har vi kunnat medverka till att göra de organisationer vi stödjer i 16 länder världen över ännu starkare och bättre på sitt arbete så att de oförtröttligt kan fortsätta att finnas där för de barn och familjer som har det allra svårast.

Och vi vet att vårt förebyggande arbete ger resultat! Tusentals föräldrar vars barn annars skulle ha hamnat på gatan eller hamnat på barnhem har genom Childhoods projekt fått hjälp så att de kan ge sina barn en trygg och kärleksfull barndom. Det är resultat som inte kan mätas i kronor och ören, men inte heller är möjligt att åstadkomma utan resurser.

Jag vill därför uttrycka min allra varmaste tacksamhet och glädje över ert fortsatta engagemang i Childhood.