H.M. Konungens tal vid besök i riksdagshuset, Helsingfors

Finland, Helsingfors

(Det talade ordet gäller)

Herr Talman,

Ärade riksdagsledamöter,

Mina damer och herrar,

Låt mig först få framföra Drottningens och mitt tack för att ni tar emot oss här idag och för ert varma välkomnande. Jag vet att det är en hektisk tid i finsk politik inför det kommande valet nästa månad.

Flera gånger tidigare har jag haft möjligheten att vara här, i ert vackra riksdagshus. Och jag hoppas också kunna återkomma och se resultatet av den renovering som just ska påbörjas. Jag har förstått att renoveringen ska vara klar år 2017, samma år som Finland firar 100 år som självständig nation.

Under alla dessa år har den svenska och finska riksdagen samarbetat och därmed varit till gagn för varandra. Det är min förhoppning och övertygelse att det kommer att fortsätta så.

Vår nära relation är unik, men den kan inte tas för given. Det täta utbyte som finns mellan ledamöterna i våra respektive länder ger dock kraft och dynamik i vår relation. Vänskaps­föreningarna är flera och vi söker naturligt inspiration från varandra.

Syftet med detta statsbesök är att inspirera till att förnya, föryngra och bredda nätverken mellan våra länder. Drottningen och jag kommer de närmaste dagarna att träffa många unga - inom skola, näringsliv och kultur - några av dem är kanske också framtida riksdagsledamöter.

På torsdag åker vi till Villmanstrand för att närmare bekanta oss med Karelen och östra Finland. Det skall bli intressant och spännande, Finland upphör aldrig att fascinera. Likheterna med Sverige är många, men också olikheterna och trots vår närhet hittar vi ständigt nya sidor. Detta kan vi lära oss och dra nytta av.

På så sätt är vår relation i ständig förnyelse. Den vilar på historisk grund, men måste samtidigt blicka framåt. Jag är övertygad om att banden mellan Sverige och Finland kommer att utvecklas ytterligare framöver.

I det arbetet har riksdagen en nyckelroll och jag vill därför än en gång framföra Drottningens och mitt, samt min delegations varma tack för att ni tar emot oss här idag.

Tack.