H.M. Konungens tal vid middagen i samband med Statsbesöket till Frankrike

Frankrike

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Excellenser,
Mina damer och herrar,

Det är med stor glädje som Drottningen och jag nu för andra gången avlägger ett statsbesök till Frankrike, mina förfäders hemland. Låt mig därför inleda med att på Drottningens och mina vägnar få tacka Er, president Hollande, staden Paris och det franska folket för det varma mottagandet idag.

För Drottningen och mig är Frankrike speciellt, av såväl historiska som personliga skäl. År 1810, för snart 205 år sedan, valdes min anfader marskalken av Frankrike, Jean Bernadotte, till Sveriges kronprins. Jean Bernadotte var bördig från Pau där hans barndomshem idag står som museum. Hans lysande militära karriär gav honom också stora erfarenheter som civil administratör. De samlade erfarenheterna blev av stor betydelse för den modernisering av Sverige han genomförde under sin trettiotreåriga regeringstid.

--------------------------------------------------

Men, relationen mellan Frankrike och Sverige hämtar inte sin styrka endast ur historien, utan också i nutiden. Intresse gemenskapen mellan våra länder är både bred och stark.

Några av de områden där samarbetet mellan Sverige och Frankrike är bety­delse­fullt kommer att vara i fokus vid besöket dessa dagar. Jag tänker inte minst på morgondagens kollokvium om de betydande utmaningar, men också möjligheter, som ligger framför oss på klimat- och energiområdet.

Detta är frågor som intresserat och engagerat mig under mer än fyra decennier och jag är övertygad om att en fortsatt samverkan mellan Sverige och Frankrike kan vara ett viktigt led i våra gemensamma internationella ansträngningar. Tillsammans har vi ett ansvar att verka för att COP21, under ert värdskap i Paris nästa år, blir en global framgång.

Ett annat viktigt område som kommer att uppmärksammas under vårt besök är ungdoms- och integrationsfrågorna. Arbete med, och för, ungdomar sker alltid i framtidens tecken och fylls därmed av en särskild mening. I detta samman­hang konstaterar jag med glädje det aktiva studentutbytet mellan Sverige och Frankrike. Det borgar för fortsatt starka relationer och en god förståelse mellan våra länder.

Även om Sverige och Frankrike åtnjuter täta förbindelser får vi inte slå oss till ro. Det finns goda förutsättningar för att ytterligare fördjupa och bredda vårt samarbete på flera plan. Det är vår förhoppning att de redan omfattande näringslivs- och handelskontakterna ska kunna byggas ut, och generera ännu fler investeringar och arbetstillfällen i framtiden, både i Frankrike och i Sverige.

--------------------------------------------------

Ett betydande antal svenskar bor i Frankrike eller, som Drottningen och jag ibland gör, väljer att tillbringa sin ledighet här. Trenden är uppåtgående och till vår glädje är tendensen densamma i motsatt riktning. Vi hoppas att få se ännu fler av era landsmän i Sverige, som turister eller som yrkesverksamma.

Både det historiska och nutida franska inflytandet i Sverige är påtagligt och synnerligen uppskattat. Jag tänker inte minst på vad Frankrike traditionellt står för i form av kultur, konst och gastronomi. Men, därtill bör även teknik och vetenskap läggas till, områden där Frankrike och Sverige samarbetar nära.

I detta sammanhang välkomnar vi Frankrikes engagemang och samarbete när det gäller European Spallation Source (ESS) i Lund i södra Sverige. Anlägg­ningen kommer att utgöra en viktig gemensam plattform för mycket kvali­ficerat forskningssamarbete under lång tid framöver. Inom områdena teknik och veten­skap vill jag även nämna det viktiga samarbetet som finns mellan Frankrike och Sverige inom rymd­området sedan mer än trettio år tillbaka.

Som ytterligare ett bevis på bredden av det vetenskapliga samarbetet mellan våra länder kan nämnas det vetenskapspris som Drottningen kommer att dela ut i morgon vid en ceremoni på Institut Imagine. Priset syftar till att ytterligare stärka det svensk-franska gemensamma arbetet inom forskning och vetenskap och, inte minst, utbytet av studenter och forskare länderna emellan.

Vi har under åren också haft glädjen att se många Nobelpristagare som kommit från Frankrike. Nästa vecka har jag äran att i Stockholm få dela ut årets litteraturpris till författare Patrick Modiano och årets ekonomipris till professor Jean Tirole.

--------------------------------------------------

Men, för att teckna en korrekt beskrivning av relationen mellan Frankrike och Sverige måste även vår omfattande samverkan inom ramen för den Europeiska Unionen nämnas. I en tid där det finns ett antal allvarliga konflikter i vår värld utgör EU en viktig plattform för samarbete, för fred, försoning och dialog. Frankrike, en av unionens grundarstater, är en viktig samarbetspartner för Sverige, inte minst i arbetet med att stärka EU:s internationella roll.

Herr President,

Jag vill än en gång tacka för det synnerligen varma mottagande vi har mötts av idag. Drottningen och jag ser nu fram emot de kommande två dagarna i Ert land och det är vår förhoppning att detta besök ytterligare ska vara till gagn för de utmärkta Fransk-svenska relationerna.

För det nära samarbetet och den varma vänskapen mellan Frankrike och Sverige ber jag att få utbringa en gemensam skål.

Skål!

Skriv ut

De senaste talen

Till talarkivet »