H.K.H. Kronprinsessans tal vid Kronprinsessparets Stiftelseseminarium på Stockholms slott

(Det talade ordet gäller)

Ers Kungliga Höghet,
Ers Excellens,
Stiftelsevänner

Det är med stor glädje jag hälsar er välkomna till Kungliga Slottet och vårt Stiftelseseminarium om att förebygga utanförskap.

Alla ni är här av en och samma anledning – engagemang.

Det finns en bred palett av eldsjälar här i dag.

Ni hjälper ensamkommande flyktingbarn, ni får ungdomar att upptäcka sin läslust och stärka sin självkänsla, ni får barn och ungdomar att gå från stillasittande till ett aktivt liv. Listan kan göras lång av de imponerande verksamheter som ni alla representerar.

Jag hoppas att den här eftermiddagen inte bara ger er kraft och motivation att fortsätta med ert viktiga arbete - utan också nya kontakter, idéer och inspiration.

Moder Theresa sade att: "alla kan inte göra stora saker. Men alla kan göra små saker med stor kärlek."

Det är sant. Jag skulle också vilja lägga till att för den som får det stöd och den kärlek som ni ger – för den personen är det en stor sak.

Tack för ert engagemang.