H.M. Konungens tal vid Fanöverlämning till FMLOG

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Anställda i Försvarsmaktens logistik!

Ni representerar en viktig förutsättning för Försvarsmaktens verksamhet.

När jag nu ska lämna över fälttecknet till förbandet erhåller Ni en viktig symbol.

Fälttecknet skall utveckla en känsla av stolthet att höra till enheten. Ansvaret är stort och innebär att ni, som medarbetare vid Försvarsmaktens logistik, i alla lägen gör Ert bästa. Dessutom ska alltid de grundläggande värderingar som Sverige och Försvarsmakten lagt på er, tillgodoses i verksamheten.

Jag kommer nu att tilldela er fälttecknet. Ni ska i alla skiften ära och hedra det.

Jag önskar er lycka till i ert fortsatta uppdrag.