H.M. Konungens tal vid mönstring av Livbataljonen

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

God dag Livgardister,

Livgardet har en särskild stark historisk koppling gentemot det svenska kungahuset och dess verksamhet.

Det innebär att det vilar stora förväntningar på er förmåga och ert uppträdande både i ett nationellt såväl som i ett internationellt perspektiv.

Den skarpa vakttjänsten ni bedriver vid de Kungliga slotten är mycket viktig och ger utöver god bevakning även god signaleffekt.

Detta, att ni är ett mycket synligt förband gör att er skicklighet omedelbart bedöms och värderas och ställer stora krav på er alla.

Ni har i er roll möjligheten att få andra att känna stolthet över Sverige och vårt försvar och för många utländska gäster är mötet med er den bild av Sveriges Försvarsmakt de tar med sig hem.

Det här ansvaret har Ni alla hanterat på ett utmärkt sätt.

Er förmåga och skicklighet har under åren prövats maximalt och resultaten av Era insatser är mycket goda.

Jag vill tacka för det arbete ni utför och ser framför mig samma goda insatser i framtiden.

Till toppen