H.M. Konungens tal, kommunbesök i Ekerö

Ekebyhovs slott

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kära kommuninvånare i Ekerö,

Drottningen och jag vill tacka för en mycket trevlig dag här i våra hemtrakter, det vill säga i vår hemkommun Ekerö där Drottningholms slott ligger.

Vi trivs och värdesätter denna grönskande storstadskommun som är omgiven av mycket vatten. Idag har vi haft möjlighet att besöka fyra delar i kommunen och det var: Adelsö, Munsö, Ekerö och Färingsö.

Dagens besök inleddes i Adelsö kyrka där kommunens andra världsarv Birka-Hovgården finns. Särskilt roligt var det att få se utställningen i hembygdsgården som eleverna på Munsö skola visade oss.

Därefter åkte vi vidare med Sveriges första eldrivna EL-buss. Ni, Ekeröbor, är bland de mest företagsamma bland Sveriges kommuner. Här finns det cirka 3 500 registrerade bolag. Vi har träffat några av dessa företagare idag. Inte minst har Adelsö Buss bidragit till dagens besök med den här el-bussen.

Ett annat exempel på kommunens goda företagskultur visade bland annat växthusproducenten Orto Novo som vi besökte idag. Företaget producerar sallad och kryddor. Och vi fick bland annat se hur man odlar i ett slutet, recirkulerande bevattningssystem, vilket i stort sett eliminerar utsläppet av gödselsämnen i miljön.

Vi har också besökt företaget Äppelfabriken. Deras affärsidé är att ta vara på all frukt och alla bär som ingen annan tar hand om och tillverka bland annat must. Äppelfabriken har tidigare utsetts till årets företagare i Ekerö kommun och blev årets landsbygdsföretag i Sverige 2013.

Idag har vi fått uppleva att det finns något att uppleva för alla åldrar på Ekerö. Här finns kultur- och föreningsliv samt flera ideella organisationer. Två bra exempel på det är kommunens sjöscoutkårer Träkvista och Färingsö, vilka vi träffade idag vid bryggan på Skytteholms herrgård. Det väckte många glada minnen från den period som Prins Carl Philip var med i Träkvista scoutkår.

Ytterligare ett gott exempel på ideella krafter är Sjöräddningssällskapet. Deras fartyg tog oss till Stenhamra, där vi också fick information om Stenhamras historia och verksamhet.

Vi har på flera sätt fått uppleva Ekerös fina miljö med skogar, parker och öppna odlingslandskap. Kommunens miljöarbete med Svartsjöviken är ett lovvärt initiativ mellan privata markägare, föreningar, byalag, myndigheter och kommuner. Återställandet av de igenväxta strandängarna har gjort det möjligt att de kan betas på nytt.

Under eftermiddagen besökte vi sedan Träkvista skola. I den nya skolbyggnaden har de inrättat ett särskilt utställningsrum för olika miljöprojekt. Lärarna och eleverna på skolan var mycket engagerade och berättade hur de inkluderar arbetet med miljöfrågor i undervisningen.

Nu avslutas vår dag i Ekerö kommun här på Ekebyhovs slott. Vi har fått lyssna på vacker musik och sång som framförts av bland andra elever från Ekerö kulturskola. – Tack för det.

Avslutningsvis vill jag och Drottningen än en gång framföra vårt varma tack för en mycket givande och inspirerande dag här i Ekerö. Vi har känt oss som hemma hela dagen!

Ett fint minne blir alla kommuninvånares starka engagemang och stolthet. Det har varit mycket glädjande att se alla goda initiativ och er energi. Lycka till i fortsättningen!

Till toppen