H.M. Konungens tal vid Presidentens middag i samband med Statsbesöket till Lettland

Lettland

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Fru Seisuma,
Excellenser,
Mina damer och herrar,

Drottningen och Jag är mycket glada över att vara här och jag vill tacka för det varma mottagandet Vi har fått i dag och för Era vänliga ord.

Mycket har hänt sedan Vårt senaste Statsbesök till Lettland för drygt 20 år sedan.

Det var då glädjande att konstatera att Sverige kunde bidra inom många samhällsområden efter den återvunna självständigheten. Idag, efter Lettlands nu tioåriga medlemskap i EU är det främst i denna gemenskap som våra länder arbetar tillsammans.

Men, detta har inte minskat betydelsen av ett direkt samarbete mellan våra länder. Jag tänker inte minst på östersjösamarbetet men också det framväxande nordisk-baltiska strävandet.

----------------------------------------------------

Lettland och Sverige är goda grannar och gamla vänner. Att den del av Lettland som under lång tid kallades Livland var en del av Sverige i nästan 100 år vet vi alla. Och, för mig var det naturligtvis en särskild glädje att idag på förmiddagen få se porträtt på några av mina företrädare på tronen – från Gustav II Adolf till Karl XII - i Ert residens Herr President.

Det kom cirka 6 000 letter till Sverige som flyktingar i samband med andra världskriget. De har aktivt bidragit till den svenska samhällsutvecklingen och de starka band som funnits och finns mellan våra länder har befästs, också på det personliga planet. De redan utmärkta svensk-lettiska relationerna har utvecklats och fördjupats.

Men nutid och framtid är lika viktiga som den gemensamma historien. Vi lever runt samma hav, vi har samma grannar och vi har på många områden samma eller liknande utmaningar att ta oss an.

Vi gör detta i ett samarbete som över åren blivit alltmer ömsesidigt, vare sig det handlar om att förbättra vår gemensamma havsmiljö, eller att öka vårt välstånd. Våra länder utbyter erfarenheter och lär av varandra.

Drottningen och jag har därför med stor förväntan och intresse sett fram emot detta statsbesök till Lettland.

----------------------------------------------------

I likhet med många andra länder drabbades även Ert land, Herr President, av den svåra ekonomiska krisen år 2008. Men, Lettland har i dag, genom delvis smärtsamma men också framgångsrika åtgärder, tagit sig ur krisen. Det lettiska reformarbetet har varit imponerande.

Lettland och Sverige har ett brett samarbete inom näringslivs­området. Flera svenska företag har en relativt stor närvaro här, och bidrar aktivt till utveck­lingen inom en rad olika branscher i Lettland.

Våra länder samverkar också vad gäller säkerhet och försvar, såväl i vårt närområde som i internationella insatser bland annat i Afghanistan.

Vi samarbetar även inom kultur och utbildning. Det europeiska kulturhuvudstadsåret förenar våra länder just i år då Riga och Umeå, i norra delen av Sverige, delar på den hedersamma uppgiften. Detta kommer till uttryck i musik, film, teater och utställningar, bland annat under och kring de dagar vi är här.

Handelshögskolan i Riga, som startades på svenskt initiativ och som Jag hade äran att inviga tillsammans med dåvarande Presidenten Guntis Ulmanis, firar i år sitt 20-årsjubileum. Det gläder mig att Sverige även idag kan bidra med stipendier för att möjliggöra för studenter från andra länder att studera vid skolan.

Skolans framgångsrika verksamhet och omvittnat goda resultat är ytterligare ett bevis på det nära och aktiva samarbetet mellan våra länder.

----------------------------------------------------

Herr President,

År 2001 besökte jag Riga i samband med stadens 800-års jubileum. Samma år besökte också Vår son, Prins Carl-Philip, staden då Han som kadett var med ombord på den svenska flottans skonert Gladan som seglade hit. Han berättade nyligen för oss om Sina goda minnen från denna resa.

Även Drottningen och Jag minns alla våra tidigare besök med stor värme och det är därför särskilt roligt och intressant för oss att tillsammans få återvända hit.

Låt mig därför få avsluta med att försäkra Er hur mycket Vi värdesätter att få vara Era gäster och över att få vara tillbaka i Lettland ännu en gång.

Jag ber nu att få utbringa en skål för Er Herr President, för Fru Seisuma och för hela det lettiska folket.

Skål!