H.M. Konungens tal vid överlämning av standar till Livgardet

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Livgardister,

Livgardet har en tydlig och särskild koppling till det svenska kungahuset och monarkin sedan århundraden tillbaka.

Genom åren har Livgardets officerare och soldater representerat Sverige vid många olika statsceremoniella tillfällen. Ofta har ceremonin också varit direkt relaterad till högtidsdagar för mig och min familj.

Ett Fälttecken skapar en tydlig identitet, men är samtidigt förpliktigande. Identiteten blir synlig och samtidigt utvecklar soldater och officerare en känsla av stolthet att höra till förbandet.

Ansvaret är stort och innebär att ni som medarbetare vid Livgardet i alla lägen ska göra ert bästa. Dessutom ska alltid de grundvärderingar som Sveriges rike och Försvarsmakten vilar på tillgodoses.

Som hederschef för Livgardet, är det därför med särskild stolthet och glädje, jag nu överlämnar ert nya standar.

Jag önskar er lycka till i ert fortsatta arbete.

Jag tilldelar nu Livgardet det fastställda standaret.

Ni skall i alla skiften ära och hedra det!

Till toppen