H.K.H. Prins Daniels tal vid EY Entrepreneur of the Year

Stadshuset, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

I södra Värmland föds 1846 en liten pojke, Lars-Magnus, drygt hundra år senare i en förort till Stockholm föds en annan liten pojke, Niklas.

De här pojkarna växer upp och Lars-Magnus och Niklas blir två fantastiska entreprenörer som var och en på sitt sätt - i sin tid - för evigt förändrat hur vi kan kommunicera med varandra.

För Lars-Magnus var det idén om telefonen och telefonväxlar som kom att revolutionera hans samtid och framtid och med Ericsson blev telefonen var mans egendom.

Niklas har med sin idé gjort samtalen mellan människor helt oberoende av avstånd och gränser och idag sker var tredje internationellt samtal via Skype, och man kan bara spekulera i hur många långdistansförhållanden han har räddat.

Jag tror att, drömmar, mod och vilja är några av de saker ni entreprenörer som sitter här ikväll har gemensamt med Ericsson och Zennström.

Drömmar om att förverkliga era idéer.
Modet att satsa.
Viljan att arbeta hårt.

Något som bekymrar mig är att det startas så få företag i Sverige. 50% av Sveriges befolkning kan se sig själva som entreprenörer men inte ens 1% tar steget.

Varför det är så här kan man säkert ha olika teorier kring men att kulturen i samhället spelar in är för mig helt klart.

Man ser när man gör attitydundersökningar om entreprenörskap att i delar av södra Europa har många människor en otroligt stark tro på sin egen förmåga och kapacitet och vågar i större utsträckning starta företag.

Det är ju väldigt bra och det vet alla ni som sitter här, att tror man inte på sig själv så kommer knappast någon annan att göra det heller.

Ett problem där, är att man inte har samma tro på samhället och de olika förutsättningarna som behövs om vill starta och driva företag.

I Sverige är det precis tvärt om, vi litar på samhället, vi tror på förutsättningarna, men vi litar inte riktigt på den egna förmågan.

Här tror jag att ni har en väldigt viktig roll att spela när det gäller att påverka er omgivning, genom att vara bra förebilder, att visa att man kan, "det goda exemplets makt har stor betydelse – kan de kan jag".

Av egen erfarenhet kan jag säga att goda förebilder är väldigt viktigt, jag hade många duktiga entreprenörer i min omgivning som jag så upp till, jag ville bli som dom.

Det är nog ingen tillfällighet att många som växer upp i Gnosjö blir företagare. När varannan granne, brorsans fru, syrrans man, kompisens mamma – alla är företagare och "kan de kan jag". Steget är inte så långt...

Jag drömmer om att entreprenörskap ska bli nästa stora folkrörelse och att vi tillsammans skapar en kultur, där "våga är att lyckas".

Att få tillbringa kvällen med er entreprenörer – samhällsbyggare – är för mig en sann glädje!

Jag har stor respekt för er.

Jag vet hur hårt ni sliter för att utveckla era bolag och för att nå era mål, samtidigt som ni bygger vårt gemensamma Sverige starkare.

Tack!