H.M. Konungens tal i Stadsparken i Luleå

Luleå, Norrbotten

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära invånare i Luleå och Norrbottens län,

Drottningen och jag är glada över att än en gång vara tillbaka i Norrbotten. Den här dagens besök, liksom tidigare visiter, kommer vi minnas med värme och då främst alla möten med er norrbottningar.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Med anledning av det vill Drottningen och jag resa runt i hela landet och möta många av vårt lands invånare från söder till norr. Det är en unik möjlighet att under ett år få ta del av allt som händer runt om i Sverige.

Dagens besök i Norrbotten har kännetecknats av ett gott samarbete mellan olika aktörer i länet. Vår dag började på Arctic Falls biltestanläggning. Norrbottens kalla vinterklimat, i kombination med god service från det lokala näringslivet och berörda kommuner, har gjort länet till ett av världens främsta inom testverksamhet för motorfordon. Det var roligt att få börja vår resa i länet där.

Därefter gick besöket till Älvsbyn och vi fick en visning av kyrkan. Där tittade vi även på den så kallade "kungastenen" där Kronprins Gustav VI Adolf och Kronprinsessan Louise skrev sina namn 1927, för mer än 80 år sedan.

Från Älvsbyn gick resan sedan vidare hit till Luleå. Att resa så här genom länet skapar en fin möjlighet att uppleva det svenska kulturarvet. Vi har fått uppleva landskapet med dess traditionella bebyggelse med lador. Detta säregna och unika ladlandskap vill jag gärna bidra till att uppmärksamma och kunna bevara för framtiden. Det är viktigt att vi vårdar och värnar vårt gemensamma kulturarv.

Under färden hit fick vi också en beskrivning av utvecklingen i länet. Jag har förstått att det finns en framtidstro i Norrbotten och att flera företag väljer att etablera sig här. Dessutom är det roligt att turismen hit till länet växer. Allt fler besökare från andra länder uppskattar länets natur. Med åtta nationalparker från kust till fjäll finns här unika möjligheter till friluftsliv.

Dessutom är Bottenvikens vattendistrikt stort och omfattande, därför är det viktigt att möta de miljöutmaningar som är relaterade till bland annat vatten. Då är samverkan och lokal förankring avgörande för ett framgångsrikt miljöarbete. De så kallade Vattenråden på lokal nivå har en viktig uppgift att informera om prioriterade åtgärder för miljön. Men det är ett gemensamt ansvar vi alla har att värna den miljö som vi ska lämna efter oss till nästa generationer.

Vårt besök här i Luleå innehöll även en visit på Hägnan i Gammelstaden. Vi fick en presentation av Luleås historia och den vackra kyrkan med kyrkstaden som är ett av UNESCO:s världsarv.

Luleå tekniska universitet har jag besökt förut. Men det är alltid lika intressant att få en presentation och höra om ny forskning och innovationer som betyder så mycket för länet och Sverige. Det var en trevlig rundvisning och diskussion. Det är ju dessutom prestigefullt att Facebook har valt att placera sina första servrar utanför USA här i Luleå.

Nu har vi vandrat genom Luleå och kommit till er vackra stadspark. Norrbotten inspirerar på så många sätt. Det är ett vackert län och här finns fullt av drivkraft och optimism inför framtiden. Ni norrbottningar kan verkligen känna stolthet över ert län, och vi kommer gärna tillbaka, så snart det bara är möjligt.

Med dessa ord vill Drottningen och jag tacka för en trevlig och varierad dag. Det har varit en fantastisk dag i Sveriges största län. Vi har fått uppleva ett tydligt engagemang för det samhälle som ni tillsammans har utvecklat till vad det är idag. Behåll det i ert fortsatta arbete för Norrbotten.

Tack!

Till toppen