H.M. Konungens tal på Stora Torget i Sundsvall

Sundsvall

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära Sundsvallsbor och Västernorrlänningar,

Det är en stor glädje för mig och Drottningen att besöka Västernorrland och ta del av allt som sker i länet.

Under mina 40 år som Sveriges statschef har jag vid olika besök i Västernorrland kunnat följa utvecklingen i natur, skog och infrastruktur, liksom de spännande framstegen inom industri, handel och förvaltning.

Västernorrland är det län som har det högsta förädlingsvärdet inom skogsnäringen i vårt land. Det var därför intressant att under dagen ta del av branschens utmaningar och möjligheter vid ett besök på en avverkningsplats. Det följdes av en rundtur på Bollsta sågverk, som är ett av landets största och modernaste sågverk. Skogsråvaran förädlas där till ett klimatsmart byggnadsmaterial och exporteras till stora delar av världen.

Västernorrland har ett dramatiskt landskap med världsarvet Höga Kusten som främsta kännetecken. Jag uppskattar landskapet mycket. Och ett bevis på det är att jag år 2009 bjöd in några av världens främsta klimatforskare till det vackra området för att diskutera utmaningarna inom klimatområdet.

I dag har vi också fått veta vad som görs för att utveckla besöksnäringen i Höga Kusten och i hela länet. Det är glädjande att det satsas på nya besöksmål och nya turistanläggningar. Nya anläggningar gör naturområdena mer tillgängliga och ökar behovet av hotell och restauranger på platser som Ulvön, Hallstaberget, Kustvägen, Örnsköldsvik och många andra platser.

Men det kuperade landskapet innebär också stora utmaningar för transport- och färdmedel. För 16 år sedan invigde jag Högakustenbron och den nya E4:an genom Ångermanland. 2009 var det dags för invigning av Botniabanan, den första helt nya järnvägen på många decennier i vårt land! I dag har vi informerats om den nya E4:an genom Medelpad och det imponerande brobygget över Sundsvallsfjärden.

Idag har vi också fått goda bevis på den lokala matproduktionen. Vid lunchen på Länsmuseet Murberget bjöds vi på smakprov från landskapet Ångermanland. Där fick vi också se hur museets historiska miljöer kan användas som stimulering av minnet hos personer med demensproblem.

Drottningen och jag har under dagen fått uppleva en fantastisk framtidstro och framåtanda i länet. Ett län med rötterna i skogsnäring och industrier samt med en kraftfull utveckling av nya näringar inom handel, besöksnäring och kultur. Allt inramat av en mycket vacker natur.

Men länet är stort och dessvärre har vi bara kunnat få några smakprov på allt som sker här. Vi hade behövt fler dagar i länet.

Vi vill tacka för ett trevligt och minnesvärt besök i Västernorrland. Vi är glada och uppskattar mycket att så många människor har mött upp under hela dagen och här på Torget i Sundsvall.

Tack och lycka till med att bygga Västernorrlands framtid!

Till toppen