H.M. Konungens middagstal vid statsbesök till Kroatien

Zagreb, Kroatien

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Fru Josipović,
Excellenser, Mina damer och herrar,

Låt Mig få börja med att tillsammans med Drottningen tacka för det varma mottagandet idag och Era vänliga ord.

Senast Vi besökte Zagreb var 1978 och sedan dess har mycket hänt. Det är glädjande för mig att konstatera att Sverige erkände Kroatien som självständig nation i januari 1992. Utmärkta svensk-kroatiska relationer har utvecklats och fördjupats. Nya samarbetsområden har tillkommit efterhand. Drottningen och Jag har därför med stor förväntan och intresse sett fram emot detta statsbesök till Kroatien.

Sverige har lämnat stöd till Kroatien och de övriga länderna i denna del av Europa under den återuppbyggnad och demokratisering som ägt rum. För Sverige har perspektivet av ett framtida medlemskap för Kroatien i Europeiska Unionen varit centralt och vi har varit positiva till detta under lång tid. Vi tror att det är bra för båda våra länder, och för Europa.

Herr President, låt mig i detta sammanhang få uttrycka den största uppskattning till Er personligen för de stora och viktiga ansträngningar Ni gjort för samarbete, försoning och utveckling i regionen.

De mycket goda svensk-kroatiska förbindelserna har tagit sig uttryck i flera bilaterala högnivåbesök under senare år, som alla bidragit till ett givande erfarenhetsutbyte. Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Kroatien 2007. I november förra året besökte den kroatiska talmannen Josip Leko Sverige för att närvara i riksdagen vid den svenska ratificeringen av det kroatiska EU-anslutningsavtalet i Sveriges Riksdag. Utrikesminister Carl Bildt är en årligen återkommande besökare till Kroatien och senast i januari i år besökte handelsminister Ewa Björling Zagreb för andra gången.

Idag bor det cirka 35 000 personer av kroatiskt ursprung i Sverige. I slutet av 1960-talet kom det ett stort antal till Sverige för att arbeta och bygga sig en ny tillvaro i vårt land, och på 1990-talet tog vi emot många kroater på flykt undan kriget. Därför möter man kroater på svenska arbetsplatser, i föreningslivet eller på våra universitet och högskolor. Alla dessa utgör en viktig del av samvaron och samarbetet mellan våra länder.

Varje år gästar också cirka 135 000 svenska turister Ert land vilket sprider en positiv bild i Sverige av Kroatien, med dess kultur, historia och vackra natur. Drottningen och Jag ser därför med intresse fram emot detta besök. Inte minst mot att få stifta bekantskap med den västra sidan av Kroatien med dess historia och omtalade vackra skärgårdar.

Låt mig även omnämna en intressant historisk förbindelse mellan våra båda länder. Den svenske kungen Erik av Pommern, som även regerade över Danmark och Norge, besökte i början av 1400-talet Kroatien på väg till det Heliga Landet. Han valde då den kroatiske adelsmannen Ivan Frankopan som sin färdledare till Jerusalem. Kungen utsåg honom senare till sin hövitsman på det viktiga Stegeborgs slott i södra Sverige. De förtroendefulla förhållandena mellan Sverige och Kroatien är alltså av tidigt datum!

Förutsättningarna är idag mycket goda för ett fortsatt aktivt byggande av förbindelserna och vänskapen mellan våra länder.

Under statsbesöket kommer den svenska delegationen att diskutera miljöteknik och miljöforskning. En effektiv energianvändning i den viktiga transport- och infrastruktursektorn är av stor betydelse. Jag hoppas därför att möjligheter tas till vara till att diskutera såväl gemensamma problem som tekniska lösningar för vår tids största utmaning, klimatfrågan.

Det är Vår förhoppning att de goda förbindelserna mellan våra länder tillsammans med det kroatiska EU-medlemskapet ska kunna omsättas i ett ökat handels- och näringslivsutbyte. Ett tecken på detta är att IKEA kommer att inviga sitt första varuhus här i Zagreb om ett år.

En gemensam utställning av skulptörerna Ivan Meštrović och Carl Milles illustrerar att våra konstnärer stod varandra nära. Vi är därför också glada över att Sverige kan erbjuda flera spännande evenemang här i Kroatien. Film, musik och litteratur kommer att vara i fokus i anslutning till statsbesöket.

Som Ni kanske vet, Herr President, har jag ett genuint intresse för sport och idrott. Våra länder har också utkämpat flera spännande och jämna landskamper, särskilt i handboll och fotboll. Vi har också i Sverige många duktiga idrottsmän och -kvinnor av kroatiskt ursprung.

Låt mig avsluta med att försäkra er hur glada Drottningen och Jag är över att få vara Era gäster och över att få vara tillbaka i Zagreb. Vi minns vårt förra besök och det är därför särskilt intressant för oss att 35 år senare tillsammans få återvända, och nu till republiken Kroatien.

Jag ber därför att få utbringa en skål för Er Herr President, för Fru Josipović och för hela det kroatiska folket.

Skål!

Till toppen