H.M. Konungens tal i Hässleholm/Skåne

Hässleholm

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära invånare i Skåne,

Drottningen och jag uppskattar att vara i Skåne och få möjlighet att besöka olika delar av länet.

Varje år gör vi, i Kungafamiljen, många resor i olika delar av vårt land. Det varierar från officiella till rent privata visiter och många inbjudningar är inriktade på ett specifikt jubileum eller en särskild händelse.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Med anledning av det vill Drottningen och jag gärna se hela landet och förhoppningsvis möta många av Sveriges invånare från söder till norr. Det är en fin möjlighet att under ett år få ta del av allt som händer runt om i landets alla län.

Dagens rundresa i Skåne började i Kullaberg i Mölle. Vi visades runt på Naturum och fick ta del av deras projekt om naturens betydelse för människan och att få barn och ungdomar att vilja vara ute och upptäcka naturen och djurlivet där. Det är alltid en mycket vacker naturupplevelse att stå vid fyren och blicka ut över havet.

Från Kullaberg gick sedan besöket vidare hit till Hässleholm och torget. Er stad ligger strategiskt och mycket centralt i länet. Härifrån har ni nära till allt och alla, med korta avstånd till städer som Kristianstad, Helsingborg, Lund och Malmö.

Skånes läge nära Öresund och gränsen till Europa ger länet goda möjligheter att vara centrum för både forskning, handel och besöksnäring. Jag har förstått att den här helgen öppnar Europaforum för 11:e gången här i Hässleholm. Ett forum vars syfte är att diskutera frågor om Europas utveckling och hur avståndet mellan beslutsfattare och Europas invånare kan minska.

Härifrån Hässleholm åker vi nu till Kristianstad och högskolan, och därefter till Lund. Där kommer vi att få information om bland annat projektet ESS. Detta forskningscentrum i Lund är på väg att bli en av världens mest kraftfulla anläggningar. Och det bidrar till att stärka Sveriges roll som en ledande nation inom området. Tack vare ESS blir Skåne en viktig och framgångsrik kunskapsregion med världsledande företag.
Verksamheten på ESS omfattar allt från hälso-, miljö-, klimat-, och ingenjörsvetenskap till läkemedel och arkeologi. Det bådar gott för framtiden.

Vi har, så här långt under vår dag i Skåne, fått uppleva en tydlig optimism och framtidstro. Det är inspirerande att ta del av alla goda initiativ och er energi. Behåll den i ert fortsatta arbete. Ni har tillsammans lyckats hitta lösningar och utvecklat ert samhälle till vad det är idag. Det är tydligt att ert län sjuder av framtidstro och den utvecklingen bidrar starkt till landets tillväxt.

Med dessa ord vill Drottningen och jag, än en gång, tacka för en trevligt planerad dag i Skåne. Vi är mycket tacksamma för att så många människor har kommit hit till torget i Hässleholm. Nu väntar Kristianstad och Lund, innan vi avslutar vår skånska dag i Malmö ikväll.

Tack och lycka till i fortsättningen!

Till toppen