H.M. Konungens tal "Östersjölaxen — en nationell resurs"

Mörrum

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Herr statsråd,
Mina damer och herrar,

Jag vill börja med att tacka Sveaskog för dagens seminarium om laxfiske.

Vi som har samlats här idag har ett stort och gemensamt intresse för fiskefrågor och laxens situation i Östersjön och Sveriges älvar. Mötesplats för dagens seminarium är Mörrum och det är ju ett utmärkt val.

Sverige har några av Europas bästa fiskevatten och Mörrum är ett av dessa. Jag har själv under årens lopp haft glädjen att här utanför få tampas med både lax och havsöring. Ibland har fiskelyckan varit god, ibland inte. Men det är precis så som sportfiske ska vara. Spännande och oförutsägbart.

Fisket och laxen har över tiden spelat en viktig roll i Sveriges historia. Under många hundra år har fisken varit av vital betydelse för människor längs älvdalarna. Under de år laxfisket var dåligt, stod svälten ofta för dörren.

Idag ser det lite annorlunda ut. Laxen är fortfarande en uppskattad matfisk, men dess roll har skiftat. Vildlaxens betydelse har förändrats. Den är inte längre enbart mat, utan nu bidrar laxen också till naturupplevelser. Det är bland annat laxens framtid som upplevelse, som dagens seminarium ska handla om.

Sportfisket i våra älvar, från Mörrum till Torneå, är en attraktion som har mycket mer att ge. Idag finns det 14 laxälvar i Sverige och de står för 90 procent av vildlaxproduktionen i hela Östersjön.

Laxproduktionen i våra älvar är, enligt många forskare, långt under älvarnas potential. Antalet vuxna lekfiskar som återvänder är alldeles för få och det är en stor utmaning, att förändra detta.

Sverige har kommit långt vad gäller etablering av sportfisket. Men det finns andra länder som kan vara förebilder. Ett exempel är Skottland, som har färre älvar än Sverige. Men de lockar betydligt fler turister. Sportfisket där omsätter över 1,3 miljarder kronor per år, och varje större laxälv skapar hundratals jobb.

Att sportfiska lax är ett hållbart sätt att bruka naturens resurser. Fisketurister stimulerar det lokala näringslivet och skapar nya möjligheter. Det bidrar positivt till mindre orters möjligheter att växa och värna sina naturintressen.

Om två veckor är det premiär för Mörrum Kronolaxfiske. Jag vill önska er god fiskelycka och hoppas att det blir startskottet för en gynnsam utveckling med fler arbetstillfällen och många glada laxar i våra fantastiska älvar.

Nu ser jag fram emot en intressant dag här i Mörrum med föredrag och diskussioner kring möjligheter och utmaningar för fisket och Östersjölaxen.

Tack!

Till toppen