H.M. Konungens tal vid det turkiska statsbesöket

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Det är en stor ära att få välkomna Er, Herr President och Fru Gül på det första turkiska statsbesöket någonsin till Sverige.

Som ni redan vet så avled Prinsessan Lilian igår, min farbror Prins Bertils änka. I sorgen över hennes bortgång känner jag och min familj också en stor tacksamhet. För allt hon gav oss och Sverige under sitt långa och rika liv. Hon hade varit den första att instämma i vårt välkomnande av er, Herr President och Fru Gül.

Det är med varma minnen jag tänker tillbaka på Drottningens och mitt statsbesök i Turkiet 2006. Vi upplevde då de stora kontrasterna mellan det historiska och det moderna Turkiet, ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt.

Sverige och Turkiet befinner sig i olika delar av Europa. Men, trots detta har våra länder ofta funnit varandra. Sverige välkomnade och stödde etableringen av den fria och självständiga republiken Turkiet 1923 under ledning av President Atatürk. Redan ett år senare slöt våra länder ett vänskapsavtal.

Men våra respektive historier är också intimt sammanflätade med det övriga Europas, och vi är bägge övertygade om att det är tillsammans som Europas länder kan forma en bättre framtid.

Ett Europa, som både förenar och respekterar olika nationella, kulturella och religiösa traditioner. Det är genom att bygga broar över gårdagens motsättningar och dagens fördomar som vi gemensamt kan forma en bättre morgondag.

Sverige är en varm anhängare av Turkiets strävan att genom en tydlig demokratisk reformpolitik bli full medlem i den Europeiska Unionen. Vi är övertygade om att ett EU, som på detta sätt får Turkiet som medlem, blir en starkare och bättre union. Tillsammans står vi för ett Europa öppet mot världen i övrigt och fast förankrat i demokratiska värderingar.

Historiska arv förenar våra bägge länder. En viktig milstolpe är naturligtvis kung Karl XII:s vistelse i dåtidens osmanska rike. Kort efter Kungens avfärd utbytte våra länder permanenta sändebud. Fasta diplomatiska förbindelser har således funnits mellan oss i nästan 300 år.

Det är också drygt trehundra år sedan som de första svenska orientexpeditionerna skickades ut på kungens uppdrag, för att resa runt i det osmanska riket och samla intryck och kunskap. Det är därför särskilt glädjande att än idag fortgår det ett livaktigt akademiskt utbyte. På samma tomt i Istanbul som det svenska palatset funnits på sedan 1757, finns det idag ett svenskt forskningsinstitut som befrämjar vänskapsbanden mellan våra länder.

Mycket av historien från karolinernas vistelse i Turkiet vårdas fortfarande i dagens Sverige. Inte minst märks detta i det svenska språket som alltjämt innefattar flera turkiska ord, men också i det svenska köket.

Ikväll valde jag därför att servera en nykomponerad variant på den klassiska turkiska kåldolmen.

Men, det finns också historiska arv på det mer personliga planet. Som jag nämnde vid Drottningens och Mitt Statsbesök hos Er 2006 beskrev min farfars farfar, Kung Oscar II lyriskt utsikten över Bosporen år 1885 i sina reseminnen och min farfar, Kung Gustav VI Adolf besökte, som Kronprins, President Atatürk i Turkiets nya huvudstad Ankara år 1934.

Dessförinnan, under åren 1905-1906, var min farfars bror Prins Wilhelm ombord på korvetten Frejas vinterexpedition till främmande vatten. De besökte då bland annat Gyllene Hornet, den långsmala viken, som skjuter ut från Bosporen.

Det turkiska samhället har mött stora utmaningar under det senaste årtiondet. Ni, Herr President, och den turkiska regeringen spelar en nyckelroll i det svåra reformarbete för demokrati och rättsstatens principer som genomförs. Sverige kommer även i fortsättningen att stå vid Er sida i Ert viktiga arbete och Era strävanden.

Låt mig också få framföra min erkänsla för det omfattande humanitära arbete som Turkiet tar sig an idag, med anledning av den svåra konflikten i Ert södra grannland.

Politiskt och ekonomiskt frodas våra relationer. Handeln mellan våra länder har mer än tredubblats under de senaste tio åren. Fler än 100 000 svenska medborgare av turkisk härkomst bidrar också till att stärka banden mellan oss. Liksom den halva miljonen svenskar som varje år söker turkisk gästfrihet och värme vid Anatoliens stränder.

Herr President, en stor del av den svenska befolkningen har, som Drottningen och jag, kunnat njuta av den turkiska gästfriheten, värmen och den vackra naturen. Nu är det vår tur att få visa er lite av vårt fina land. Vi hoppas att Ert och Fru Güls besök här ska ge er många och olika bilder av Sverige och det svenska samhället av idag. Jag är övertygad om att våra länder genom Ert besök knyter än fastare vänskapsband för framtiden.

Återigen, Drottningen och jag hälsar Er Herr President och Fru Gül välkomna till Sverige och till Kungliga Slottet!

Till toppen