H.M. Konungens tal i Kronobergs län

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära invånare i Kronobergs län,

Drottningen och jag vill tacka för en inspirerande dag här i Kronobergs län.

Vi alla, i Kungafamiljen, gör varje år många resor i olika delar av vårt land. Det varierar från officiella till rent privata besök och många inbjudningar är inriktade på ett specifikt jubileum eller en särskild händelse.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Det här evenemanget under 3 tre dagar i Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län, är startskottet på de besök där Drottningen och jag vill se hela landet och förhoppningsvis möta många av Sveriges invånare från söder till norr. Vi ser mycket fram emot att under ett år samla intryck av allt som händer i de olika länen. Vi har planerat för en resa till varje län, med start igår i Kalmar län och med avslutning i början av september i Jämtlands län.

Idag har vi fått många berättelser från dåtid, nutid och framtid. Jag har vid ett flertal tillfällen varit i Kronoberg. På senare år har jag framför allt tagit del av erfarenheterna efter stormen Gudrun, mött olika företagare inom främst tillverkningsindustrin samt följt era miljö- och klimatsatsningar.

På min Eriksgata i Kronoberg 1975 närvarade jag bland annat vid invigningen av Växjö Flygplats, som den hette på den tiden. Jag besökte då även Strålfors i Ljungby och studerade hålkortstekniken. Det är lätt att konstatera att ni kommit långt sedan dess. 1975 var jag också på ett företag i Braås, Livab, som idag har utvecklats till en ledande aktör på världsmarknaden, Volvo Construction Equipment.

Den gången fick jag möjligheten att även prova på att blåsa glas och även i dag har vi varit i en glashytta. Det är glädjande att se att ni värnar det gamla kulturarvet, samtidigt som ni arbetar hårt för att ta steget in i framtiden. Det finns många aktörer här som verkar för en vidareutveckling av industri och besöksnäring-kopplat till kulturarvet och ett unikt kunnande.

Kronoberg är ett landsbygdslän som präglas av de utmaningar den demografiska utvecklingen innebär. Därför är det roligt att se hur det finns energiska människor som vågar satsa - och som dessutom satsar på de unga människorna som är vår framtid.

Förra året blev de utmaningar som Kronoberg står inför extra tydliga. Era utmaningar kan verka motstridiga. Å ena sidan har ni återigen drabbats hårt av lågkonjunkturen, å andra sidan ger många av länets företag samtidigt uttryck för att det kan vara svårt att få tag i medarbetare med rätt kompetens. Det är en svårighet som ibland kan bli ett reellt hinder för tillväxt. Då är det en viktig utmaning att fokusera på de insatser som skapar en god ekonomi och därmed skapar attraktionskraft för företagen, god livskvalitet för invånarna och besöksmål för turister och besökare. Allt detta har vi fått uppleva idag under vår rundresa i ert län. Med fötterna i den småländska myllan görs många insatser för att främja förnyelse och innovation.

Drottningen och jag har fått uppleva en framåtanda, en stark framtidstro och ett samarbete bland både invånare och olika aktörer, såväl offentliga som privata. Det har varit glädjande att se alla goda initiativ och er energi. Vi har fått bevis på att Kronobergare historiskt sett varit ett strävsamt folk och det är en viktig egenskap även framöver. Att hitta nya vägar och att samarbeta i nya konstellationer kommer vara en framgångsfaktor.

Apropå samarbete, så förstår jag att det är gemensamma krafter som verkat för vårt besöksprogram idag. Avslutningsvis vill Drottningen och jag därför än en gång tacka för en mycket inspirerande och trevlig dag här i Kronobergs län.

Lycka till i fortsättningen!

Till toppen