H.M. Konungens tal i Kalmar domkyrka

Kalmar

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära invånare i Kalmar län,

Drottningen och jag vill tacka för en trevlig dag här i Kalmar län. Det känns nästan lite som att komma hem när vi är i Kalmar.

Vi alla, i Kungafamiljen, gör varje år många resor i olika delar av vårt land. Det varierar från officiella till rent privata besök och många inbjudningar är inriktade på ett specifikt jubileum eller en särskild händelse.

I år är det 40 år sedan jag blev Sveriges Konung och statschef. Dagens evenemang är startskottet på de länsresor där Drottningen och jag vill se hela landet och förhoppningsvis möta många av Sveriges invånare från söder till norr. Vi gläder oss åt att under ett år få ett samlat intryck av vad som händer i de olika länen. Vi kommer besöka alla län, med start här i Kalmar och avslutning i september i Jämtlands län.

Under dagen här i Kalmar län har Drottningen och jag haft möjlighet att bese tre av länets tolv kommuner; Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar kommun. I morgon kommer vi även att åka till Pukeberg i Nybro kommun.

Under vår Eriksgata 1978 i Kalmar län hann vi med att resa till samtliga kommuner i länet. Men som ni invånare säkert redan vet så tillbringar Drottningen, jag och vår familj stor del av somrarna på Solliden på Öland. Så vi är ju redan väl bekanta med Kalmar län.

Vår dag inleddes i Oskarshamns kommun. Från kommunledningen fick vi en bra och allmän information om kommunen. Vi kan konstatera att Oskarshamn befinner sig i en intressant och viktig utvecklingsfas när det gäller industri och, inte minst, utbildning och kompetensutveckling.

Vi fick också höra om ett av Sveriges större saneringsprojekt som inom en snar framtid ska påbörjas i Oskarshamns hamn. Det är viktigt att saneringen tar vid eftersom det finns höga halter av tungmetaller och miljögifter i bottensedimentet.
Trots de miljöproblem som finns i Oskarshamn kan vi konstatera att naturen och livsmiljön är en av Kalmar läns största tillgångar. Ett bevis på detta fick vi på Strömsrums gods i Mönsterås kommun. Strömsrums bedrivs som ett modernt jordbruk med drygt 200 kor och skogsmark och odlad mark. Det var intressant att se att det finns både vattenkraft och vindkraft på gården.

Innan färden gick vidare hann vi också titta på den staty av Axel Munthe som är placerad på Kungsgatan framför fastigheten i Oskarshamn där han föddes 1857.

Därefter åkte vi till Sjöfartshögskolan här i Kalmar, som jag för övrigt invigde för 10 år sedan, 2003. Lärarna på Högskolan har stor yrkeserfarenhet som befäl ombord på fartyg. Det märks och ger, precis som skolans läge i hamnen i Kalmar, en tydlig känning av havet. Vi visades runt och kunde se att utbildningen bedrivs i moderna, funktionella lokaler. Jag fick också möjlighet att prova på skolans simulator som gav en märklig känsla att verkligen styra ett stort fartyg in i hamn.

Dagens besök avslutas här i Kalmar Domkyrka, där vi har fått intressant information om renoveringen som har pågått de senaste åren. Och det är fantastiskt att se att en kyrkobyggnad från 1680-talet kan renoveras så att den tillgodoser dagens behov för kyrkobesökare. Ambitionen att få domkyrkan ljusare, öppnare och mer tillgänglig för alla har verkligen lyckats. Den vackra sången och musiken idag bidrog också till att göra det här till ett minnesvärt besök.

Drottningen och jag har under dagen fått uppleva en tydlig framåtanda, en stark framtidstro och ett gott samarbete mellan länsinvånarna. Det har varit glädjande att se alla goda initiativ och er energi. Behåll den i ert fortsatta arbete. Ni har tillsammans lyckats hitta lösningar och utveckla ert samhälle till vad det är idag.

Apropå samarbete, så förstår jag att det är genom god samverkan som vårt besöksprogram har satts samman. Drottningen och jag vill därför än en gång tacka för en mycket givande och varierad dag här i Kalmar län.

Lycka till i fortsättningen!