H.K.H. Kronprinsessans tal vid Hjärnans Dag

Malmö

(Det talade ordet gäller)

Fru Generalsekreterare, mina damer och herrar,

Vi är många som på nära håll har sett vad det innebär när en person drabbas av en hjärnsjukdom.

Det kan innebära en drastisk förändring i livet - inte bara för den som drabbas, utan även för anhöriga och omgivning.

Stroke, depressioner, afasi, olika typer av beroende, tumörer. Listan kan tyvärr göras lång. Det är dessutom många - mer än vad tredje svensk - som drabbas av sjukdomar och besvär som inverkar på hjärnan.

Hjärnan är den mest gåtfulla, komplexa och avancerade delen av vår kropp. Känslor, kunskap, drömmar, impulser och beslut - allt ryms i hjärnan.

Mycket återstår för att ytterligare förstå hjärnans komplexitet och för att ta fram effektivare behandlingar och läkemedel. Enda vägen dit är forskning.

Glädjande är att hjärnforskningen tar snabba kliv framåt. Hela 90 procent av det vi i dag vet om den mänskliga hjärnan har vi lärt oss bara de senaste 15 åren. Men tänk vad mycket mer det finns att utforska.

Hjärnfonden har en viktig uppgift för att forskningen ska nå ännu längre och för att sprida kunskap. Jag ser fram mot en intressant dag.

Med detta förklarar jag Hjärnans Dag 2012 öppnad. Tack!