H.M. Konungens tal vid Västra stambanan 150 år

Hallsberg

(Det talade ordet gäller)

Fru statsråd,
Fru landshövding,
Generaldirektör,
Mina damer och herrar,

För 150 år sedan deltog min farfars farbror, Kung Karl XV, i premiärturen på den nya järnvägen mellan Stockholm och Göteborg. Tåget avgick från Stockholm kl. 08.54 på morgonen. Längs hela vägen stod många människor och uppmärksammade tågresan och tåget var framme i Göteborg först sent på kvällen dagen därpå.

Normal restid mellan Stockholm och Göteborg var efter invigningen år 1862 14 timmar. Det ska jämföras med en hästskjuts som tog 6 till 7 dagar på den tiden.

Idag kan vi åka med SJ:s X2000 mellan Stockholm och Göteborg på drygt 3 timmar. Så Västra stambanan är konkurrensvärdigt med flyget när det gäller tidsåtgång och hänsyn till miljön.

Karl XV, som var kung också i Norge, invigde många nya järnvägar. De här invigningarna i slutet av 1800-talet var fyllda med optimism och tillförsikt inför framtiden. Nya järnvägar öppnade upp för nya möjligheter, avstånden krympte, världen öppnades och företag kunde etablera sig på nya marknader.

Här i Hallsberg möts järnvägarna mellan Oslo, Göteborg och Stockholm. Järnvägen är vårt miljövänligaste trafikslag. Det ligger därför i allas intresse att människor kan använda tåg för pendling, affärsresor, turism och gods i ökad utsträckning.

Idag är Hallsberg ett begrepp som för tankarna till resande. Det är många svenskar som någon gång har bytt tåg här. Här finns även norra Europas största rangerbangård, som är ett betydelsefullt nav för godstransporter i Sverige. Just därför har många företag valt att etablera sig i regionen eftersom det finns förutsättningar till bra logistik och transporter. Västra stambanan är viktig för Hallsberg och Örebro län, men också för Sveriges utveckling och kommer att vara det även för den fortsatta utvecklingen.

Med dessa ord vill jag gratulera Hallsberg till att vara en viktig järnvägsknut längs denna stambana. Jag vill uppmärksamma Trafikverket, och andra aktörer, för ert arbete att göra stambanan till ett modernt transportsätt som möter framtidens behov och krav.

Jag har äran att få mitt namn inristat i sten för att symbolisera Västra stambanans betydelse.

Så jag börjar nu med att skriva här på stenen.

Tack.