H.M. Konungens tal på Eriksberg

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Mina damer och herrar,

Vi står idag på en historisk plats. På 1600- och 1700-talen ägdes gården av officerare och ämbetsmän som utvecklade den till en betydande herrgård och jordbruksegendom. Närheten till de nyanlagda städerna Karlshamn och örlogsstaden Karlskrona gav gården goda ekonomiska förutsättningar.

Den ägare som vi kan tacka för att Eriksberg ser ut som det gör idag är zoologen och naturfotografen Bengt Berg. Berg köpte egendomen 1938 och började hägna in området för att återskapa naturen och dess varierande djurliv. De kronhjortar som finns här är resultatet av Bengt Bergs forskning. Hjorthägnet färdigställdes sedermera av sonen Iens Berg, som också öppnade upp området för besökare.

Sedan 2008 är Eriksberg en exklusiv anläggning som erbjuder en unik helhetsupplevelse med djur och natur, logi och gastronomi. Den nuvarande ägaren Rune Andersson har med varsam hand säkerställt att de stora satsningarna på Eriksberg skett i harmoni med naturen. På så sätt kan besöket bli en positiv naturupplevelse och glädje för alla besökande.

Drottningen och jag uppskattar att vara här idag och ser fram emot rundturen vi också ska få här i området.

Med dessa ord förklarar jag härmed Eriksberg återinvigt.