H.M. Konungens välkomsttal vid World Child Youth Forum på Stockholms slott

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Drottningen och jag är mycket glada att tillsammans med våra ungdomar kunna hälsa er varmt välkomna hit till Stockholms slott och till detta andra World Child & Youth Forum.

Det är vår förhoppning att detta forum skall inspirera er alla att se till barnens bästa på ett nytt sätt. Vi är mer än 500 personer som ska fylla slottet med seminarier, samtal och möten. Jag är övertygad om att vi alla vid dagens slut fått nya idéer, nya kontakter och nya nätverk.

Härmed förklarar jag det andra World Child & Youth Forum på Stockholms slott öppnat och lämnar ordet till Drottningen som också är djupt engagerad i frågor om barns rättigheter.