H.M. Drottningens tal på Accessing society, teckenspråksdag

(Det talade ordet gäller)

Herr minister,
Mina damer och herrar,

Jag är glad att vara tillbaka här idag. För 2 år sedan invigde jag Spread the Sign på utrikesdepartementet. Jag talade då om hur viktigt det är att vi ger människor tillgång till sitt eget språk. Sedan dess har antalet länder och tecken fördubblats! Det finns nu 50 000 inspelade tecken och 16 länder använder Spread the Sign.

Det är ytterligare en framgång att det nu finns ett teckenspråkslexikon för mobiltelefoner. Det är som att ha en tolk i fickan eller väskan. Med alla miljarder mobilanvändare runt om i världen finns det stora möjligheter att öka tillgängligheten för teckenspråk. Teckenspråket är olika i alla länder, men det finns en teknik som för dem samman och den är svensk.

Europeiskt teckenspråks center har ett mål och det är att ge alla barn, som har behov av teckenspråk, tillgång till sitt modersmål. Genom språket ges barnen möjlighet att gå i skolan, utbilda sig och bli delaktiga i samhället som alla andra.

I Örebro finns en stark tradition av att utveckla världsledande tjänster för teckenspråk. Där finns Europas största tolkcentral, riksgymnasium för döva och hörselskadade, Riksförbundet för döva, språkstörda och hörselskadade barn och Europeiskt teckenspråks center. Det är fantastiskt att det näst största språket i Örebro är teckenspråk!

I Sverige har vi världsledande teknik och tjänster för teckenspråk. Vi har en viktig roll att förvalta de nationella teckenspråken och stödja andra länder med teknik som hjälper barn till sitt modersmål.

Med dessa ord vill jag gratulera till ert framgångsrika arbete och önska fortsatt lycka till med Spread the Sign.

Till toppen