H.M. Konungens tal vid invigningen av Kungl. Klubbarnas Hus

Kungl. Djurgården, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Kära vänner,

För drygt 10 år sedan var jag med och tog initiativet till bildandet av ekoparken här i Stockholm. Syftet var att skydda den stora gröna oas som sträcker sig från Haga i väster till Fjäderholmarna i öster. Några år senare, 2009, beslutade regeringen att parken ska heta Kungliga nationalstadsparken.

Jag är övertygad om att parkens kulturhistoriska värden, i kombination med dess unika natur, bidrar till att göra Stockholm till en av världens vackraste städer. Och just nu befinner vi oss mitt i den Kungliga Nationalstadsparken.

Villa Godthem byggdes först som privatbostad, men sedan Stockholmsutställningen 1897 fungerar den som restaurang. Det är glädjande att se att huset har återställts till sitt forna utseende. Att huset nu dessutom blir en samlingsplats för de Kungliga Klubbarna gör ju inte glädjen mindre.

Om några veckor flyttar KMK och KAK in sina kontor här. På bottenvåningen kommer restaurang Villa Godthem återuppta sin verksamhet. Jag har förstått att den klassiska planksteken återigen kommer att serveras. Det kommer säkerligen att uppskattas av många.

Jag vet att ni är många som har bidragit till att återställa och utveckla Villa Godthem. Jag vill rikta ett stort tack till er alla, ingen nämnd och ingen glömd. Ni har gjort en ovärderlig kulturgärning.

Med dessa ord ber jag att få önska lycka till och förklarar Kungliga Klubbarnas Hus och Villa Godthem återinvigt.