H.M. Konungens tal vid galamiddagen under statsbesöket i Polen

Polen

(Det talade ordet gäller)

Herr President,
Fru Komorowska,
Mina damer och herrar,

Polen intar en särskild plats i svenskarnas hjärtan. Det är därför en sann glädje för Drottningen och mig att denna vecka, på det svenska folkets vägnar, besöka vårt grannland. Det gör det särskilt trevligt att komma hit till Polen.

För oss svenskar symboliserar den polska nationen kampen för frihet. Polens historia handlar om att återfå friheten och att försvara den. 1918, 1944, 1980 och 1989 är milstolpar i Europas historia.

Europas återförening började just här - i Polen - för mer än trettio år sen. För Polens folk blev det en lång kamp som fick ett lyckligt slut av historisk betydelse för hela Europa och inte minst för Sverige. Ni, herr President, var själv delaktig i detta. Det som började här i Polen bringade de totalitära regimerna i Europa på fall. Låt mig på det svenska folkets vägnar tacka den polska nationen för allt vad ni gjort för att bidra till byggandet av ett fritt och tryggt Europa.

Polens folk har väl förvaltat de senaste 20 årens frihet och i allt snabbare takt bygger ett modernt och välmående samhälle. Framgångarna är imponerande. Polen är idag i många avseenden en förebild i Europa.

Under hela 1990-talet stödde Sverige aktivt transformationen i Polen. Vi var pådrivande för att Polen skulle bli medlem i EU. Det var både vår moraliska skyldighet, men också något som vi visste var bra för Sverige och för Europa. Våra länder har på senare tid tillsammans agerat kraftfullt för att främja en positiv utveckling i länderna i östra Europa.

Det Östliga partnerskapet bär idag varumärket Polen-Sverige och leder EU:s engagemang för demokrati, välstånd och framtidstro i Östeuropa. Vi har här ett ansvar utifrån våra egna värderingar. På samma gång är det ett sätt att skapa trygghet och möjligheter för oss.

EU:s strategi för Östersjöregionen, som antogs under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009, är en högt prioriterad fråga för båda våra länder. Den kommer att öka möjligheterna för våra företag att utvecklas, att skapa nya förutsättningar för samarbete kring forskning och innovationer samt att tillsammans möta hot mot miljön. Inte minst kan strategin stärka vår känsla av samhörighet.

Många svenska företag deltar i detta spännande arbete — ett 30-tal av dem har följt med mig på denna resa. Samarbetet mellan våra länder ökar — snabbt — på alla områden och på olika nivåer. Förbindelserna är livliga. Fler än 400 svenskägda företag bedriver aktiv verksamhet i Polen och sysselsätter många polacker. Sverige är den sjunde störste direktinvesteraren i Polen. I Sverige skulle vi gärna också se fler polska investeringar i framtiden.

Idag är förutsättningarna bättre än någonsin, för att framgångsrikt fortsätta att bygga förbindelserna och vänskapen mellan våra länder. Som statschefer kan Ni, Herr President, och jag spela en pådrivande roll för detta. Efter våra samtal här i Warszawa känner jag mig fullt övertygad om att vi — tillsammans — kommer att göra det. Den deklaration om närmare polsk-svenskt politiskt samarbete, som utrikesministrarna undertecknade idag, är ett viktigt steg mot ännu närmare relationer mellan våra länder.

Herr President,
Drottningen och jag ser fram emot ett fortsatt nära samarbete mellan våra länder. För vänskapen mellan Polen och Sverige och för Er, Herr President, och det polska folkets fortsatta välgång ber jag att få utbringa en gemensam skål!

Skål!