H.K.H. Prins Daniels tal vid Tillväxtdagarna

Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Kronprinsessan, representanter för Riksdag och Regering, Landshövdingen, Biskopen, Swedbank och Sparbankerna, Företrädare för näringsliv-, organisationer och forskningsvärld, alla deltagare i årets upplaga av tillväxtdagarna. Om jag ska hitta en gemensam benämning för Er alla som deltar i det här ambitiösa programmet, skulle det närmast vara "samhällsbyggare".

Samhällsbyggare.
Vi är alla besjälade av att det svenska samhället ska hänga ihop, att det ges möjligheter och att det finns en gemenskap, individuella livschanser och trygghet.
Vi är här för att diskutera, och genom dialog/samtal skapa bättre förutsättningar för det svenska samhället att utvecklas. Genom att byta perspektiv, infallsvinklar och kunskap med varandra.

Förra året i mars gick tillväxtdagarna av stapeln i Åre.
Förra året växte Sveriges BNP med hela 5.5%, sista kvartalet 7.3%.
Det var med andra ord ingen dålig konferens ni anordnade där uppe i Åre!

Över denna starka svenska tillväxt finns det anledning att vara stolt, men trots det finns fortfarande stora utmaningar — och jag vet att dagens program bland annat betonar ungdomsarbetslöshet och integration. Det är viktiga frågor. Det är svåra frågor. Det är frågor som kräver just många perspektiv, flera infallsvinklar och stor kunskap! Alla positiva krafter måste verka tillsammans!

Något som jag tror, eller rättar sagt vet, kan betyda mycket, när det gäller att få yngre personer att vilja studera vidare eller starta företag är att ha bra förebilder.

En stor anledning till att jag tillsammans med några vänner valde att starta eget företag berodde just på bra förebilder, i vårt fall duktiga entreprenörer i vår omgivning som vi såg upp till, vi ville också bygga företag, anställa duktiga medarbetare, försörja oss själva och förverkliga våra drömmar!

Här om veckan träffade jag en spännande entreprenör ifrån Kalmar vid namn Jangir Maddadi som sysslar med möbeldesign. Det riktigt lyste om honom när han berättade om sin entreprenörsresa. Han berättade också att hans yngre syskon och flera av hans yngre släktingar, nu studerar extra hårt, tack vare att han, genom sina studier och framgångsrika entreprenörskap har visat att det går att nå långt med hårt arbete.

En lysande förebild!

Jag tror många känner som jag när jag säger att en av mina favoriter har sitt ursprung i Rosengård. Han är en person som skapar stolthet, identitet och får många att våga drömma. Att han dessutom är lagkapten i vårt folkkära fotbollslandslag gör inte saken sämre. Zlatan Ibrahimovic

Entreprenören och artisten Robyn är en annan. Hon har skapat sitt eget skivbolag, hon skriver mycket av sin egen musik och hon klär sig, utan att ängsligt titta på alla andra. En lysande förebild.

På temat bra förebilder kan jag inte låta bli att nämna den extremt kompetente Stavros Luca. Ni vet han, matteläraren från Rinkeby akademin och TV-programmet klass 9a. Att se Stavros Luca och hans lärarkollegor motivera och utveckla sina elever genom bra ledarskap och engagemang är en fröjd.

Stavros berättade för mig att han läser extra med vissa elever, efter skoltid, en dag mitt i veckan och varje lördag. Ett krav för den extra läxhjälpen är att eleverna ska träffa en mentor regelbundet. En mentor som för övrigt Stavros hjälper till att hitta. Stavros förklarar för eleverna vad man som mentor kan tänkas ha för förväntningar på eleven, att passa tiden, att lyssna, visa intresse...

Han berättar för eleverna att om de sköter relationen till sin mentor på ett bra sätt så är egentligen det värsta som kan hända att eleven "bara" får en personlig referens som kanske säger: -Det här är en ambitiös och trevlig person. Något vi vet är en bristvara och ett stort problem för många unga, är bristen på referenser.

Det man förstås hoppas på är att eleven får fortsätta att träffa sin mentor som kanske kan förbli en klok rådgivare och eventuellt en nyckel in i arbetslivet.

Jag såg för en tid sedan en väldigt bra film "The King's Speech" — ni kan ju förstå med tanke på miljö och tema att jag var särskilt intresserad.

Filmen handlar om en brittisk monark under 1930- och 40-talen som måste överkomma sina svårigheter för att kunna tjäna sitt land i en svår tid. Filmens mening och budskap — åtminstone till mig och som även har bäring på de svåra frågor som skall diskuteras här idag är:

Man måste våga pröva nytt, man måste våga lämna det invanda och trygga — för att utmana sig själv, sina föreställningar och sin egen trygghet — för att kunna nå målen. Det gäller oss individer, företag, organisationer och samhälle.

Det andra som jag tog med mig från filmen är betydelsen av "tilltro". Utan tilltro — mellan individer, mellan olika grupper, mellan företag och fack, mellan kommuner och företag - kommer ingen mänsklig utveckling till stånd. Det är i mötet mellan människor som tilltron skapas, därför är initiativ som Tillväxtdagarna så viktigt.

Men vi får inte glömma bort föreningslivets betydelse när det gäller att bygga tilltro mellan människor och skapa ett ungt ledarskap — det som senare blir en styrka i arbetsliv och företagande.

Ingen tillväxt utan tilltro.

Det tredje som jag fick med mig från filmen — är betydelsen av "tillförsikt". Det gäller att se på framtiden med optimism. Det är "inte kört". Det är inte "hopplöst". Det är inte "meningslöst". Jämfört med de utmaningar som många andra länder står inför, är våra utmaningar hanterbara. Vi måste tro på oss själva, tro på våra möjligheter och på vår inneboende kraft.

Tillväxt skapas med tilltro och tillförsikt.

Vi har alla en roll. Vi kan alla vara med. Vi kan alla bidra.

Samhällsbyggare, kan vi alla vara.