H.K.H. Kronprinsessans tal vid öppnandet av vandringsutställningen "Röster från Laponia"

Jokkmokk

(Det talade ordet gäller)

Ärade gäster,

Vi har samlats här idag för att ta del av världsarvet Laponia.

Jag har precis fått en intressant genomgång om Laponiaprocessen.

Jag förstår att det arbete ni lägger ner har stor betydelse för hur området ska skötas och förvaltas i framtiden. Det är spännande eftersom det är ett nytt sätt att arbeta på.

Jag vill särskilt vända mig till er samer, Laponias urfolk. Ni är en avgörande del i varför Laponia blev ett världsarv. Ni har vandrat med era renar från kust till fjäll allt eftersom årstiderna har växlat och på så sätt danat den natur och det landskap som finns i Laponia idag.

Laponia är en speciell plats. Så speciell att den ska vårdas och bevaras för framtida generationer. Laponia är det enda kombinerade natur- och kulturarvet i Norden. Och ett av endast fyra i världen som representerar ett urfolks landskap.

Laponia har helt enkelt ingen motsvarighet i hela världen. Så ni som bor, lever och verkar här – känn stolthet!

Härmed förklarar jag utställningen "Röster från Laponia" för öppnad!