H.M. Konungens tal vid invigningen av Aitikgruvans nya gruvområde

(Det talade ordet gäller)

Herr minister,
Herr landshövding,
Herr länsråd,
Herr kommunalråd,
Mina damer och herrar,

Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och metallframställning. Tillgången på och kunskapen om hur man kan nyttja malm och mineral har varit starkt sammanlänkat med Sveriges utveckling genom historien och har bidragit till det välstånd vi har idag.

Det är glädjande att Sverige även in i modern tid kunnat hålla fast vid och utveckla sin metallindustri. Sveriges berggrund tillhör världens mest lovande områden för nya fynd av malm. Idag är Sverige en av Europas ledande malm- och metallproducenter. Datorer, mobiltelefoner, bilar, broar, byggnader. Metaller utgör en viktig beståndsdel i mycket av det som vi anser nödvändigt för att dagens samhälle ska fungera.

De många åren av ostörd malmproduktion kombinerat med svensk tradition och lagstiftning har även drivit på utvecklingen av bättre arbetsmiljöer och miljöanpassade tekniker och processer. En ständig förbättring inom dessa områden skapar förutsättningar för en lång tid av fortsatta framgångar.

Gruvindustrin är ofta ryggraden i näringslivet på många orter och den viktigaste motorn för utveckling av stora delar av Sverige, framför allt i Norrlands inland och inte minst här i Gällivare.

De första malmproverna i Gällivare togs redan på 1660-talet och malmbrytningen startade 1741 på berget Illuvaara, det berg som sedermera kom att kallas Malmberget. Det första malmtåget lastades år 1888 - det var början på den stora malmruschen som skulle komma att förändra hela Malmfälten.

Med järnvägen följde elektrifiering samt etablering av järnverk och annan industri.

I början av förra seklet växte den kopparkrävande industrin lavinartat. Detta ledde till provborrningar i området och påträffandet av mineraliseringen i Aitik.

Under de drygt 40 år som gruvan varit öppen, har produktionsnivån mångfaldigats och Aitik blivit Gällivare kommuns största privata arbetsgivare. Med dagens expansion fortsätter Aitik promenaden in i framtiden och befäster rollen som en av motorerna i den svenska samhällsutvecklingen.

När jag nu klipper bandet vill jag passa på att önska er lycka till i ert fortsatta stora arbete.