H.M. Konungens tal på Stenhammardagen

Stenhammar

(Det talade ordet gäller)

Herr minister,
Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till ännu en Stenhammardag!

Det är den 5:e gången som vi här på Stenhammar har nöjet att arrangera en dag tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Vi är glada för det stora intresset för vår verksamhet och att så många har kommit hit idag.

Sedan vi sågs här för ett år sedan har vi lagt en lång, bister vinter bakom oss. Den stränga kylan och snön har varit en hård prövning för många av byggnaderna. Vår ladugård har fungerat tekniskt sett helt klanderfritt och det är glädjande för mig och min personal.

Efter den långa vintern var våren mycket efterlängtad. Kanske blir årets vårbruk det senaste i mannaminne.

På de torraste delarna sådde vi så sent som i fredags. På de blötare partierna blir det inte sådd förrän kanske till midsommar. Men det är ett mindre problem, eftersom slåttervallarna växer så det knakar.

Kalvningen har gått mycket bra i år. Vi har idag en besättning på 560 djur, vilket är cirka 70 fler än motsvarande period föregående år. I höst stallar vi in en besättning i full produktion, vilket innebär cirka 300 dräktiga kor.

Under vår exkursion i eftermiddag kommer vi se de långa tidsaspekter man måste ta hänsyn till, innan nyrestaurerade beten kan börja producera bete för att föda kor med växande kalv.

Det var en kort avrapportering om vad som har hänt här det senaste året.

Tema för årets Stenhammardag är djuromsorg. Det är viktigt för oss på Stenhammar att djurhållningen uppfyller de högt ställda kraven på god djuromsorg. I Sverige har vi de strängaste djurskyddslagarna i världen, vilket gör att konsumenterna ska kunna känna förtroende för hur djuren har det.

Trots det ser vi då och då rapporter i medierna om fall av vanvård av djur. Varje gång det händer ställer man sig frågan varför missförhållanden inte har upptäckts tidigare. Vad kan vi göra för att förhindra nya fall? Jag hoppas dagens möte kan skapa utrymme för en diskussion om det.

Vi gläder oss åt att Lennart Bengtsson från Vapnö och Åke Rutegård, vd på Kött- och charkföretagen, vill berätta om sin syn på djuromsorg och djurtransporter. Därefter, under lunchen, kommer jordbruksminister Eskil Erlandsson att ge sina reflektioner på svenskt djurskydd.

Under exkursionen i eftermiddag kommer SLU att berätta om etiska aspekter på relationen mellan djur och människa.

Men först ska Christina Jutterström, tidigare vd på SVT, berätta hur medierna arbetar.

Än en gång varmt välkomna till en dag på Stenhammar!