H.M. Konungens tal vid besök i Österåkers kommun

Österåker

(Det talade ordet gäller)

Herr och fru landshövding,
Kommunstyrelsens ordförande, Kommunfullmäktiges ordförande,
Kära kommuninvånare i Österåker,

Drottningen och jag vill tacka för en trevlig och informativ dag.

Österåker är en av de sista kommunerna i Stockholms län som vi besöker. Österåker är en stor kommun och vi har fått möjlighet att besöka vitt skilda delar av den och höra om aktiviteter både på fastlandet och i skärgården.

Företagsklimatet i Österåker är gynnsamt. Kommunen klättar på Svenskt Näringslivs rankinglista över de 290 kommunerna i landet och man arbetar på olika sätt med att stödja de lokala företagarna. Expo Nordost som hölls i Åkersberga den 7-9 maj är ett exempel på ett imponerande samarbete för att presentera en lyckad regional företagar- och publikmässa.

Tema för dagens besök har varit miljö, kultur och skärgård. Det är roligt att se att miljöfrågorna på många sätt står i fokus för kommunens arbete. Vi måste alla bidra till att förbättra den gemensamma miljön och göra Östersjön till ett renare hav.

Flyget fyller en viktig roll i en allt mer globaliserad värld. Men flyget har, såsom alla kommunikationsmedel, utmaningar att leva upp till vad avser de ställda miljökraven. Därför var det särskilt lärorikt att besöka företaget Avtech. De bedriver en världsledande forskning för att minska flygets utsläpp.

När så kallade gröna inflygningar blir standard i världen kommer flygets utsläpp att minska. Tekniken runt gröna inflygningar med förbättrad övervakning av flygrutterna skapar även säkrare flygningar. Det är ytterligare en positiv effekt av gröna inflygningar. Jag gratulerar Österåker till att ha ett sådant företag i sin kommun.

Det är också intressant att Arlanda Helikopter, som har sin bas i Österåker, har gjort en miljöbedömning av hela sin verksamhet. De analyserade allt från helikopterfärderna till personalens resor till och från arbetet. Därefter miljöcertifierade de hela sin verksamhet. Det är ett gott exempel på starkt miljöengagemang.

Idag har vi också fått information om att Österåkers kommun, tillsammans med några andra kommuner, har upphandlat tjänster inom miljöcertifiering. Dessa konsulter kan anlitas av lokala företag i kommunen. På så sätt kan företagen genomlysa sin verksamhet och få besked om vilka förbättringar de kan göra för miljön. Det är ett bra exempel på vad man kan åstadkomma om man arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

Det är positivt att besöka en kommun med ett rikt och aktivt föreningsliv. Vi har under dagens besök fått se att barn och ungdomar i Österåker har möjlighet att utöva många olika fritidsintressen. Det berikar den egna utvecklingen och kreativiteten att få ägna sig åt det man själv har valt, oavsett om det är musik, idrott eller något annat.

Föreningslivet kan dessutom genom ett gott ledarskap bidra till att lära barn och unga att ta ansvar. Det är värdefullt att ungdomar tidigt lär sig att ta ansvar för sig själva och sina kamrater. Jag har varit aktiv scout i hela mitt liv och vet hur betydelsefullt ett gott ledarskap och kamratskap är.

För några år sedan infriades en önskan som jag länge har haft. En stiftelse grundades med syfte att lyfta fram unga ledare som har utmärkt sig genom ett aktivt ledarskap med goda värdegrunder.

Denna stiftelse, Ungt ledarskap, arrangerar sedan flera år tillsammans med scouterna ett ledarskapsseminarium på Stockholms slott. Jag vill tro att de samtal vi för där kan bidra till att världen blir lite bättre. Dessutom delar stiftelsen varje år ut ett stipendium till tre unga ledare som är goda förebilder.

Under dagen har vi fått se andra bra exempel på stöd för ungdomar. Här i Österåker integreras idrotten och kulturen i skolans verksamhet.

Det egna skapandet ger en lust och glädje som det var roligt att se hos barnen idag. Att få prova olika former av konstnärligt skapande eller olika sporter är bra exempel på hur skola samt kultur- och fritidsintressen kan samverka.

Det har också varit inspirerande att få ta del av den spännande och småskaliga utveckling som sker på era skärgårdsöar. Ni skapar en fungerande tillvaro utifrån de människor som lever och verkar på öarna, vilket borgar för att arbetet blir långsiktigt hållbart och framgångsrikt.

Skärgården är en ömtålig miljö som måste värnas för framtiden. Därför är det viktigt att hitta rätt balans mellan bevarande och utveckling.

Avslutningsvis vill jag och Drottningen tacka för en mycket givande dag här i Österåker.

Det har varit glädjande att se er energi och kämpaglöd. Behåll den i ert fortsatta arbete. Det är ni medborgare som bygger ert eget samhälle.

Lycka till och tack än en gång för att vi inbjöds att komma hit.