H.M. Konungens tal vid invigningen av utställningen ”Sveriges Historia”

Historiska museet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Historievänner,
Mina damer och herrar,

Sveriges historia berättar om många enskilda människor, platser och händelser.

Vårt lands historia rymmer både glädje och sorg med utveckling, framsteg och välstånd. Men det finns också många inslag av fattigdom, smärta och besvikelser.

Det är omöjligt att kort och enkelt beskriva hela vår bakgrund. Men att berätta och ge perspektiv på det förflutna är viktigt för att förstå den tid vi lever i nu.

Vi lever i en tid där den tekniska utvecklingen gör att avstånden ständigt tycks krympa. Våra livsvillkor framstår som mycket annorlunda, jämfört med för några generationer sedan.

Kanske är det därför som vi ser en allt större önskan hos människor att förstå oss själva och den tid vi lever i. Då är historiekunskaper och historiska perspektiv nödvändiga.

Utan dåtid, ingen framtid, heter det ju. Framtidens drömmar bottnar i dåtidens och samtidens erfarenheter.

Historiekunskap kan man få på många sätt. Men de insatser som görs på olika museer i Sverige är ovärderliga. Genom unika samlingar av originalföremål har museerna möjlighet att skapa en känsla av direktkontakt med det förflutna. Föremålen blir en länk mellan historien och vår tid.

Museerna är också en mötesplats över generationsgränserna. Här kan både barn, föräldrar och mor- och farföräldrar inspireras och lära nytt. Ett museibesök kan engagera, beröra och bli en upplevelse för flera sinnen. Museerna är även plats för möten mellan människor av olika kulturell bakgrund.

Drottningen och jag har just blivit förevisade utställningen Sveriges Historia. Det är vår förhoppning att utställningen skall bidra till att ge nya kunskaper och insikter till många besökare, både inhemska och utländska. Förhoppningsvis inspirerar visningen till fortsatt intresse och samtal kring vårt lands förflutna samt hur vi på bästa sätt kan forma vår samtid och framtid.

Med dessa ord vill jag gratulera till en intressant exposition och förklarar härmed utställningen Sveriges Historia invigd.