H.M. Konungens tal på Norrköpings visualiseringscenter

Norrköping

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Herr kommunordförande,
Mina damer och herrar,

Det är en glädje för mig att vara här på Visualiseringscenter C i Norrköping. Vi står inför en historisk händelse idag.

Centret är unikt på många sätt. Den tekniskt mycket avancerade domteatern som vi befinner oss i är världsunik. För att göra denna utveckling möjlig är samverkan nödvändigt, inte bara nationellt och internationellt, utan även på lokal nivå. Det fina samarbetet mellan universitet och kommunen samt näringslivets stöd för projektet är värt att framhålla och något för alla inblandade att vara stolta över. Ni är ett föredöme för många, inte bara i Sverige, utan i hela världen.

Jag har nyligen besökt Kina med anledning av 60-årsfirandet av diplomatiska relationer mellan Sverige och Kina i Beijing samt den nationella dagen för Sveriges paviljong vid världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Under besöket deltog jag tillsammans med företrädare för såväl svenska som kinesiska företag, myndigheter och institutioner i ett flertal möten och diskussioner under temat innovationer. Där framgick med all tydlighet att Sverige av många betraktas som världsledande vad det gäller innovationer.

Det är därför glädjande att se att Sverige idag ligger i framkant även inom visualiseringsforskningen. Linköpings universitet och professor Anders Ynnerman med kollegor bedriver unik forskning här. Deras arbete har lett till att nya företag har startats. Det är ett bevis på att regionen är världsledande inom visualiseringsområdet.

I vårt moderna informationssamhälle fyller visualiseringstekniken ett stort behov. Människan kan med hjälp av nya digitala verktyg lättare förstå och ta till sig stora mängder av information. Vare sig det handlar om klimatfrågor, medicinsk forskning, resor i rymden eller information i vår vardagsmiljö, så underlättar visualiseringstekniken för oss.

Här på Visualiseringscenter ges besökarna möjlighet att upptäcka och uppleva vardagen och omvärlden med helt nya ögon. Med hjälp av tekniskt avancerad visualiseringsforskning kan vi bli bättre på att utveckla vårt samhälle till det bättre. Det är glädjande att se hur Centret stimulerar nytänkande och utveckling i en dynamisk och kreativ miljö.

Jag vill gratulera Centret, och alla närvarande, till en unik mötesplats där forskning, näringsliv och allmänhet kan utbyta erfarenheter. Jag ser fram emot att få följa er utveckling och verksamhet framöver och förklarar härmed centret för invigt.