H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av Vindpark Vänern

(Det talade ordet gäller)

Fru Landshövding,
Mina damer och herrar,

Vindpark Vänern är ett bra exempel på ett gränsöverskridande samarbete som visar på ett stort miljöengagemang i Värmland mellan kommunala bolag, företag, kyrkan, ekonomiska föreningar och privatpersoner. Alla har varit villiga att lägga ner tid och pengar för att göra drömmen om en vindpark i Vänern till verklighet.

Speciellt idag, när vi ser ett stort antal naturkatastrofer känns detta bra. Naturkatastrofer som översvämningar och askmoln och inte minst oljeläckan i Mexikanska golfen är något vi alla känner till. Det kan ibland kännas tröstlöst när vi människor förstör så för oss själva och när vi skadar den miljö som vi lever i. Men vi får inte glömma att vi också försöker ställa saker och ting till rätta.

Om en stund kommer vi att inviga Vindpark Vänern ute till sjöss. Vinparken innebär att vi minskar användningen av fossil olja, samma typ av olja som den i Mexikanska golfen, och att vi ersätter den med förnyelsebar energi.

Genom att bygga förnyelsebar energi minskar vi människans påverkan på miljön. Och det är viktigt att vi hjälps åt och att vi gör det tillsammans. Vinpark Vänern känns som ett bra exempel. Därför tror jag att det är fler än jag som är glada när vi idag blickar ut över världens första insjöbaserade vindpark som förser tiotusentals villor med miljövänlig el.

Jag vill därför utbringa ett fyrfaldigt leve för Vindpark Vänern.