H.M. Konungens jultal 2009

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära svenskar, hemma och utomlands,

Jag vill önska Er alla en god fortsättning på julhelgen.

Just nu är många lediga från arbete och skola. Men tyvärr är, också, alltför många människor i vårt land arbetslösa. Många är ungdomar och många är invandrare. De utgör en stor tillgång som vi i vårt samhälle har svårt att helt ta vara på. Jag önskar innerligt att man lyckas värna om dessa grupper och deras möjligheter. Förhoppningen är att alla som står utan arbete snart ska få känna tryggheten av att ha en arbetsplats att gå till.

Hoppet om en bättre morgondag är en stark kraft. Dagarna före jul tog världens politiska ledare vid mötet i Köpenhamn några steg mot en bättre global miljö. Många hade önskat att framstegen kunde varit något större. Men likväl tror jag att de flesta är överens om att det går åt rätt håll. Låt oss fortsätta på den inslagna vägen!

Det är viktigt att komma ihåg att vi kan nå resultat. När jag var ung var det till exempel inte tillåtet att bada i Riddarfjärden i centrala Stockholm. Vattnet var allt annat än hälsosamt. Flera fiskarter i svenska sjöar var förgiftade av kvicksilver. Hormoslyr och asbest förorsakade dödliga skador på djur och människor. Men i problemen finns också möjligheter.

Våra satsningar inom miljöområdet har inte bara bidragit till en bättre miljö. Att ligga i miljöarbetets frontlinje skapar också många nya arbetstillfällen, och kanske är det våra kunskaper inom detta område som idag lägger grunden för en ny svensk industri.

För tjugo år sedan föll Berlinmuren. Människors längtan efter frihet och demokrati gick inte att stänga inne längre. På några dagar förändrades livet för miljontals människor. Samtidigt har den absoluta fattigdomen i världen nästan halverats under denna period. Allt fler barn får gå i skola. Sådana framsteg borde inge oss förhoppning om att vi kan göra mer. Inget barn ska utnyttjas eller utsättas för övergrepp. Alla barn borde tillförsäkras rätten att få vara barn.

För en dryg månad sedan fyllde FN:s barnkonvention 20 år. I samband med det samlades många av de ledande barn-organisationerna i Stockholms slott för att utbyta erfarenheter om hur barns rättigheter kan stärkas i praktiken.

Jag och Drottningen har under en tid burit på en gemensam dröm. Att skapa ett forum för barn och ungdomars situation i världen - World Child and Youth Forum - vars syfte är att inspirera och stödja så att FN:s barnkonvention efterlevs. Vi hoppas att det kanske kan bli lika känt som Davos Forum, men med ljuset riktat mot barnens och ungdomarnas situation.

Vi har förmånen att resa över världen och har då inte bara fått se de fina salongerna. För ett par år sedan till exempel, besökte jag tillsammans med World Scout Foundation, Gugulethu, en kåkstad utanför Kapstaden i Sydafrika. På plats kunde vi då bevittna den verklighet och de orättvisor många barn runt om i världen utsätts för.

Det är upplevelser som inte bara väcker medkänsla utan också en vilja att försöka bidra, att försöka göra skillnad. Vi har också inspirerats av alla de ideella organisationer och människor i Sverige och runt om i världen som arbetar för att förbättra livet för utsatta barn och ungdomar.

För mig betydde det stöd och kamratskap som jag fick inom scoutrörelsen väldigt mycket under min uppväxt utan en fadersgestalt.

När jag själv sedan blev far, och vi fick våra tre underbara barn, så upplevde jag också det, som många andra föräldrar säkert känner igen. Det egna föräldraskapet gör att engagemanget för andra barn och ungdomar växer.

Både Drottningen och jag känner att med vår position följer ett stort ansvar och en förpliktelse att försöka bidra till att förbättra villkoren för barn och ungdomar runt om i Sverige och i världen. Därför har jag och Drottningen, med glada tillrop från våra ungdomar, tagit detta initiativ. Vi hoppas att det första forumet ska kunna hållas i Stockholm i slutet av nästa år.

I nära framtid händer också något stort i vår familj som rymmer oerhört mycket glädje och som för mig personligen symboliserar hopp inför framtiden. Jag tänker naturligtvis på att våra två döttrar, Kronprinsessan Victoria och Prinsessan Madeleine, ska gifta sig.

Att få gifta sig med sitt hjärtas val var inte alltid självklart när jag växte upp. Jag är därför oerhört lycklig över att mina döttrar, liksom jag, får ha den person de älskar allra mest vid sin sida. Jag vill passa på att framföra ett stort och ödmjukt tack för allt det stöd och uppmuntran som visats oss från svenska folket.

På mina resor runt om i Sverige träffar jag ofta människor som jag skulle vilja kalla vardagens hjältar. Det är män och kvinnor med olika bakgrund och i alla åldrar som är ansvarstagande, tar initiativ och driver på för att hjälpa andra människor. De håller hoppet om en bättre morgondag levande.

I företag och skolor, i vården och inom föreningslivet finns många som gör fantastiska insatser utan att bli uppmärksammade. Det ingår sällan i deras livsstil att lyfta fram sig själva. De är dock förebilder för var och en av oss.

Häromdagen överräckte Drottningen diplom till en ny grupp sjuksystrar som vidareutbildat sig för att bättre kunna hjälpa dem som drabbats av demens. Förutom att sprida sitt kunnande vidare till många fler, bidrar sjuksystrarna till större respekt och förståelse för de människor som förlorat vissa livsfunktioner. Min beundran är oändlig för er inom sjukvården och äldreomsorgen som i ert dagliga arbete gör så mycket för så många.

Under min skoltid hörde jag en dikt som sedan följt mig genom åren. Det är en dikt som sätter ljuset på vardagens hjältar och på människor runt om oss som håller hoppet om en bättre morgondag levande. Jag tänker på Hjalmar Gullbergs dikt Förklädd gud, med musik av Lars Erik Larsson.

Från en nyinspelning som gjordes i Rikssalen på Slottet för ett drygt år sedan, väljer jag den allra sista versen. Med de raderna ur Hjalmar Gullbergs dikt vill jag tillönska Er alla ett Gott Nytt År och en aldrig sviktande tro på en bättre morgondag.

Recitation:
Bjuder ett mänskoöga
till stilla kärleksfest
oss kyliga och tröga,
som folk är mest
lägger, som himmelsk läkning
för djupa själasår,
en vän, fri från beräkning
sin hand i vår
synes en ljusglans sprida
sig kring vår plågobädd -
då sitter vid vår sida
en gud förklädd.