H.M. Konungens tal vid middagen på residenset i Umeå

Umeå

(Det talade ordet gäller)

Fru Statsråd,
Ärade landshövdingar,
Mina damer och herrar,

Vi har samlats för att under två dagar högtidlighålla minnet av att det är 200 år sedan Sverige och Finland delades och blev två separata nationer.

Efter ett långt krig, som följde på mer än 600 år av riksgemenskap, upphörde våra länder att vara ett gemensamt rike. Den nya gränsdragningen 1809 gjorde att Finland blev ett självständigt storfurstendöme under den ryske tsaren.

Sverige fick skapa sig en ny identitet med nya gränser och härmed kom också startpunkten för något nytt.

Sverige och Finland utvecklades till två oberoende demokratier. Men trots separation och nya nationsgränser har banden mellan folken bestått och gemenskapen likaså. De goda relationerna märks inte minst genom våra handelsförbindelser och starka nätverk i näringslivet och hos myndigheterna. Vattnet som binder Finland och Sverige samman har genom århundraden varit den naturliga resvägen där kontakter mellan våra folk etablerats.

Under hela det här året, det så kallade Märkesåret, uppmärksammar både Sverige och Finland de omvälvande och stora förändringarna som skedde på 1800-talet i Norden och övriga Europa.

Märkesåret inleddes i Sverige i januari med ett officiellt besök av Finlands president Tarja Halonen. Vårt besök här i Norrland uppmärksammar hågkomsten av bland annat det "Sista slaget" på svensk mark som skedde i Sävar och Ratan.

I nästa vecka fortsätter högtidlighållandet av Märkesåret. Då gör Drottningen och jag ett officiellt besök i Finland. Jag hoppas, och vill tro, att uppmärksamheten kring Märkesåret 1809 kan knyta samman våra folk och skapa intresse för den gemensamma historien.

Vår resa i norra Sverige avslutas i morgon kväll vid riksgränsen och det vatten som skiljer Sverige och Finland åt. I Haparanda/Torneå ska de första spadtagen tas för att anlägga ett torg över gränsen. En liten kanal kommer att vara det enda synliga tecknet på en riksgräns mellan länderna.

Under rundresan idag har vi fått en intressant visning om vad som hände här för 200 år sedan. Som alltid, när historiska skeenden återges, blev vi ödmjuka inför faktum hur olika händelser och personer har format utvecklingen av vår nation till att vara det land vi är idag.

Med dessa ord vill jag tacka landshövding Chris Heister för en givande dag i Västerbotten. Vi ser fram emot morgondagen i Norrbotten med landshövding Per-Ola Eriksson som värd.


Låt mig utbringa en skål!