H.M. Konungens tal på utställningen "1809 – Rikssprängning och begynnelse" i Rikssalen

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Ärade gäster,

Vi har samlats idag för att högtidlighålla minnet av att det är 200 år sedan Sverige och Finland, efter ett långvarigt krig, delades och blev två separata nationer.

Våra länder upphörde att vara ett gemensamt rike efter mer än 600 år av riksgemenskap. Den nya gränsdragningen 1809 gjorde att Finland blev ett självständigt storfurstendöme, under den ryske tsaren, och Sverige fick skapa en ny identitet med nya gränser. Delningen blev startpunkten för något nytt. Sverige och Finland utvecklades till två oberoende demokratier. Men trots uppdelning och nya nationsgränser har banden mellan folken bestått och gemenskapen mellan våra länder likaså. De goda relationerna märks inte minst genom handelsförbindelser och de starka nätverken mellan näringsliv och myndigheter.

Under hela det här året, det så kallade Märkesåret, uppmärksammar både Sverige och Finland de omvälvande och stora förändringarna som skedde på 1800-talet i Norden, och även i Europa. Många seminarier och evenemang arrangeras för att levandegöra minnet och historien då ett nytt Europa tog form.

Märkesåret inleddes i Sverige i januari i år med ett officiellt besök av Finlands president Tarja Halonen. I augusti besöker Drottningen, Kronprinsessan och jag Norrland för att delta i hågkomsten av det "Sista slaget" på svensk mark som skedde i Sävar och Ratan. Och i september fortsätter uppmärksamheten av Märkesåret. Då gör Drottningen och jag ett officiellt besök i Finland.

Utställningen, om de historiska händelserna 1809, har nu kommit till Livrustkammaren på Stockholms slott. För en stund sedan var Drottningen, Kronprinsessan och jag där och fick en givande rundvisning om vad som hände vid denna tid i vår del av världen. Som alltid, när historiska skeenden återges, blev vi ödmjuka inför faktum hur olika händelser och personer har format utvecklingen av vår nation till att vara det land vi är idag.

Jag vill gratulera till en intressant utställning som jag hoppas ska fördjupa besökarnas kunskaper om Sveriges och Finlands långa gemensamma historia. Det är min förhoppning att visningen ytterligare ska stärka samhörigheten mellan våra länders folk och förklarar härmed utställningen öppnad!