H.M. Konungens tal i samband med invigningen av sommarutställningen "Kungliga gåvor"

Läckö slott

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Herrar ordförande och verkställande direktör
för Läckö slott,
Mina damer och herrar,

Kungliga gåvor är temat för sommarens utställning här på Läckö slott.

Gåvor väcker glädje. Den som får en gåva blir glad och den som får ge bort något blir också glad. Många gånger känns det bättre att ge än att få!

Gåvor från en regent till enskilda människor är ofta symboliska gåvor utöver det personliga eller det privata. Dessa gåvor kan ges som belöning eller minne, samtidigt som de sprider en nyhet och information.

En speciell form av kungagåva är kungaminnena. Kungaminnen är äldre föremål som har både en sann och en förvanskad historia och som ofta berättas från generation till generation. Riktigt gamla kungaminnen kan vara ett par handskar som drottning Kristina lämnat kvar som visitkort efter ett besök eller ett täcke som Karl XI använde vid någon övernattning under någon av sina resor.

I den här utställningen visas många föremål från lång tid tillbaka. Här finns gåvor både till och från de svenska regenterna under Läckö slotts storhetstid under 1600- och 1700-talen. Det är ett hundratal föremål som är lånade från både offentliga och privata samlingar. De här gåvorna är en bra historiebeskrivning och visar vad som var brukligt att ge bort på den tiden.

På utställningen finns också en modern avdelning som påminner om att kungliga gåvor inte enbart handlar om gåvor från – utan lika mycket till regenten.

Jag, och de övriga familjemedlemmarna, får otroligt många gåvor vid våra resor och besök runt om i Sverige och utomlands.

Det är rörande att ta emot gåvor från människor som har lagt ner mycket möda och förberedelse på att ge bort något passande. En teckning är en lika uppskattad gåva som ett vackert konstverk eller snidat föremål. Många presenter blir glada överraskningar för oss. Det händer ofta att gåvor blir en trevlig påminnelse om något vi har varit med om vid ett tidigare tillfälle.

Den här utställningen ger mig både en intressant historisk tillbakablick och ett trevligt återseende av gåvor som jag och min familj har tagit emot under årens lopp.

Jag vill gratulera till en fin visning och förklarar härmed utställningen öppnad!