H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Republikens president,
doktor Arajärvi,
kära vänner från Finland och Sverige,

Det är en stor glädje för Drottningen och mig att få hälsa Er välkomna. Ceremonin i Sveriges riksdag och det officiella besök som Ni, Republikens president, inlett idag utgör början på det märkesår då vi tillsammans uppmärksammar över 600 år av gemensam historia och att det gått 200 år sedan det dåvarande riket delades. Det ger oss anledning att minnas det som varit, men framför allt att se framåt.

Märkesåret är ett bra tillfälle att fördjupa de redan mycket goda förbindelserna mellan våra länder och folk. 600 år av gemensam historia har satt djupa spår både i Finland och i Sverige. Man behöver inte gå längre än till Slottsbacken här utanför, där den Finska kyrkan ligger, för att hitta ett exempel. Den första gudstjänsten som hölls på finska ägde rum här i Stockholm så tidigt som 1533.

I finnskogarna i Värmland och Dalarna vittnar många ortsnamn om den första stora folkvandringen mellan länderna på 15- och 1600-talet. Dessa svedjefinnars kultur och språk levde vidare i århundraden och den sista ättlingen som hade finska som modersmål dog så sent som på 1960-talet. Både de som flyttade till Sverige under den gemensamma tiden och de som kommit senare har lämnat värdefulla bidrag när det gällt att bygga det svenska samhället. Detta är något som vi svenskar bör känna stor uppskattning för.

I och med 1808-1809 års krig upphörde det gemensamma riket att existera. Här i Sverige såg man länge förlusten av den östra rikshalvan som den största nationella tragedin i vår historia. Idag kan vi glädjas åt att händelserna 1808-1809 ledde fram till att Sverige fick en mycket god granne i öster, som har samma värderingar som vi själva och som vi idag har täta förbindelser med. På grundval av dessa värderingar har också våra båda länder samtidigt tagit steget in i det europeiska samarbetet. På så vis har vi axlat ett gemensamt ansvar för fred och välstånd även utanför Norden.

Finland och Sverige binds ihop inte minst av en språklig och kulturell gemenskap. Finlandssvenskarna och Sverigefinländarna utgör med sina språkkunskaper en ovärderlig tillgång för kontakterna mellan våra båda länder. Det ligger i bådas intresse att det också i framtiden talas finska i Sverige och svenska i Finland.

På senare år har de ekonomiska banden mellan Finland och Sverige blivit mycket täta. Man räknar med att 60 000 svenskar idag arbetar i företag som har finländska ägare och ungefär lika många, dvs 60 000, finländare arbetar i företag med svenska ägare.

På vissa områden är vi naturligtvis rivaler. Det gäller inte minst idrotten. Den brukar särskilt komma fram under de olika landskamperna i ishockey, och under den årliga Finnkampen i friidrott som har blivit en klassiker. Detta är en sund och hälsosam rivalitet mellan två goda grannar.

Märkesåret ger oss ett utmärkt tillfälle att lyfta fram de goda och unika relationerna mellan Sverige och Finland. Det ger oss möjligheten att fördjupa kunskaperna om vår gemensamma historia, framför allt hos den unga generationen. Initiativet att genomföra en temadag i alla skolor är en mycket bra idé som jag hoppas att lärare och elever i båda länderna kommer att delta i med stor entusiasm.

För oss, Drottningen och mig, ligger Finland alldeles särskilt varmt om hjärtat. Det finns inget annat land, där vi avlagt så många statsbesök som till Finland, fyra stycken. Till det kommer alla andra besök. Vi har alltid blivit mycket väl mottagna och mötts av en fantastisk värme och gästfrihet och vi ser redan nu fram emot att besöka Finland senare under märkesåret.

Jag har med glädje också kunnat konstatera att intresset för Finland gått i arv till våra barn. Kronprinsessan hade det stora nöjet att få vara med när ni, Republikens President, öppnade utställningen "1809 - Rikssprängning och begynnelse. 200-årsminnet av Finska kriget", på Nationalmuseum i Helsingfors. Prins Carl Philip fanns ombord när ostindiefararen Götheborg anlöpte Helsingfors i juni förra året.

Jag hoppas att Märkesåret ska bli ett år, då finländare som bor i Sverige ska känna sig extra hemma här och att Ni, Republikens president och andra finländare som besöker Sverige under Märkesåret ska känna Er särskilt varmt välkomna.

Jag vill att vi nu tillsammans höjer en skål för vänskapen mellan Finland och Sverige.

Skål!