H.K.H. Kronprinsessans tal på "Hjärnans Dag"

Uppsala

(Det talade ordet gäller)

Herr ordförande! Kära deltagare denna viktiga dag!

Först och främst vill jag tacka för inbjudan att komma hit till Hjärnans Dag. Som Ni kanske vet, har jag åtagit mig uppdraget att vara Hjärnfondens beskyddare. Det var med stolthet och glädje jag tackade ja.

Som medmänniska vill jag gärna lyssna och lära. Men också sprida information om hur viktigt det är att vi vet vad hjärnan betyder för oss. Förvånansvärt många sjukdomar relateras till hjärnan. Fler svenskar lider av en hjärnsjukdom än av cancer idag. Och var tredje svensk drabbas någon gång under sin livstid av någon hjärnsjukdom.

Forskning gör det möjligt att hitta botemedel mot sjukdomar. Förhoppningsvis kan forskare också hitta vägar att minska förekomsten av sjukdomsfall. Men forskning är dyrbart och kräver stora resurser. Det är här Hjärnfonden kommer in. Jag är säker på att den samling framstående experter, som vi ska lyssna till idag, kommer att ge många förslag till hur vi skall gå vidare. Vi ser alla fram emot intressanta föredrag och kommentarer. Därför är det nu en stor glädje för mig att förklara Hjärnans Dag 2008 invigd.