H.M. Konungens tal vid invigningen av Vindkraftparken Lillgrund

Öresund

(Det talade ordet gäller)

Herr landshövding,
Fru statsråd,
Mina damer och herrar,

I december 2006 beslutade FN:s generalförsamling att vi i år ska ägna vår planet särskild omtanke och omsorg. 2008 har utropats till " The International Year of Planet Earth " .
Därför känns det extra bra att idag stå här ute i Öresund och inviga världens tredje största havsbaserade vindkraftpark.

Så här ute till havs kan man lätt tro att naturens resurser är oändliga. Fenomen som global uppvärmning och energikriser har dock visat att så inte är fallet. Det blir mer och mer uppenbart att vi måste tänka långsiktigt och ta hänsyn till vad vi lämnar efter oss till nästkommande generationer.

Det krävs både nationella och internationella insatser för att klara av att rädda vår miljö. En avgörande fråga är skapandet av förnyelsebara energikällor. Där spelar vindkraften en viktig roll.

Vindkraften är ett av de bästa exemplen på förnyelsebar energi. Den har låg påverkan på naturens resurser. Med Sveriges långa kust har vi en unik möjlighet att utnyttja vindens kraft i vår energiförsörjning. Lillgrund vindkraftverk är ett exempel på hur Vattenfall arbetar med hållbar energiproduktion. Samtidigt som det pågår en intensiv utbyggnad av vindkraftverk på många andra håll i Sverige.

Att nu Sverige kan stoltsera med världens tredje största havsbaserade vindkraftpark leder till förhoppningar om en bättre framtid för vår miljö.

Med anledning av detta har vi samlats här idag för att markera en tydlig riktning mot ett hållbart samhälle.

Härmed förklarar jag Lillgrund invigd.

Till toppen