H.M. Konungens tal vid invigningen av "Internationella Året för Planeten Jorden i Sverige"

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

I december 2006 beslutade FN:s generalförsamling att vi i år skall ägna Moder Jord särskild omtanke och omsorg. 2008 har utropats till The International Year of Planet Earth och här i Sverige har vi valt att kalla det Geologins År.

Med anledning av detta har vi samlats här idag för att markera vårt engagemang och vår vilja att ta tillvara geovetenskapens rön och kunskaper i planeringen av vårt samhälle, vår miljö, vår infrastruktur och i hanteringen av våra naturresurser.

Det finns 400.000 geologer och geovetare i världen. De har en omfattande kunskap om hur vi skall vårda och använda miljön och våra resurser på ett hållbart sätt. Om vi lyssnar till vad de kan, kommer vi att kunna bidraga till att rädda både liv och ekonomiska värden i framtiden.

Tyvärr kommer vi aldrig undan naturkatastrofer som jordbävningar, stormar, översvämningar och skred. Naturens krafter kan vi inte påverka. Men vi kan förbättra vår beredskap att möta dessa krafter genom att öka vår kännedom om den naturliga miljön, om jorden och berggrunden. Det gör vi enklast genom att lyssna till alla dem som kan något på området.

Vi måste börja tidigt; redan i skolan skall våra barn kunna få en geologisk grundsyn, som är till hjälp för förståelsen av såväl miljön i allmänhet som klimatfrågan i synnerhet. Det är vi helt enkelt skyldiga både dem och Moder Jord.

Geologiska händelser har inga gränser. Vi behöver därför också i sådana sammanhang ett globalt perspektiv. Jorden är känslig och om vi lär oss att vara lyhörda inför hennes signaler kan vi få många av de råd vi behöver för att kunna hantera henne på bästa sätt i fortsättningen.

Jag hoppas att dagens samling och föredrag skall ge oss en bra start i den kraftsamling som behövs för att vi skall kunna lämna över en hälsosam planet till kommande generationer. Som vi alla vet, vi äger inte jorden, vi har den bara till låns.

Med dessa ord förklarar jag The International Year of Planet Earth i Sverige invigt.

Lycka till med kunskapsspridningen.